Jubileum

1932 - 2012

Betaniaförsamlingen 80 år!

Betania 80 år, 1932 till 2012.
Varför fira en 80-åring? Det finns några ord som vi vill lyfta fram i samband med vårt firande; mötesplats, historia och framtid.
Mötesplats
Det finns så många människor som genom åren tillhört Betania, men som nu bor på andra orter. Att skapa ett tillfälle då alla får mötas är både trevligt och nyttigt. Vår förhoppning är att det skall vara en mötesplats med många glada skratt och många roliga berättelser men också med utrymme för djupare samtal och frågor. En mötesplats där vi delar vad livet lärt oss sedan vi sågs senast.
Historia
Ett givet inslag på en 80-årsfest är naturligtvis en tillbakablick. Hur startade allt, hur har utvecklingen varit, vilka är de avgörande stegen och besluten? Vi tror att det är viktigt att veta om sin historia och utan kunskap om den är det svårt att hitta vägen i framtiden.
Historien i en församling handlar om vad Gud har gjort. Det handlar om människor som fått sina liv förvandlade i mötet med Jesus Kristus och valt att följa honom. För en del har det inneburit att man bott kvar hela livet i Rudskoga och varit en del av församlingen. För andra har det inneburit att man bytt tryggheten här mot en insats på annan ort eller i något utvecklingsland.
Framtid
För oss handlar 80-årsfesten väldigt mycket om framtiden. Vi är övertygade om att alla spännande berättelser kommer att sporra och inspirera för framtiden.
Betania framtid har vi samtalat och funderat kring en hel del det senaste året. Vad skall prägla Betania i framtiden? Vi tror att vi, med avstamp i vår historia, kan forma framtiden.
För Betaniaförsamlingen Rudskoga
Uno Gustafsson

Profetia

" ....ska förminskas tills endast några få återstår, då skall Jag komma, säger HERREN ... och de som då finns kvar ska stå häpna och se vad Jag (HERREN) gör...."
fritt citerat ur en profetia till församlingen, meddelad i slutet av 1960-talet.
Vill du veta mer, kontakta oss:
Postadress: Betania Rudskoga, Väglösa 2182, 681 96 Kristinehamn
E-post: betania.rudskoga@tele2.se
Eller ring: 0501-601 56 eller 070-233 79 41