Vi renoverar Betaniakapellet

Inkomna gåvor till "Renovering" ----- 244.269:-

Uppdaterad 2018-05-18
Vi började med att ta bort baksidans tegel och tegelläkt
Stefano var en glad frivilligarbetare på taket
Det gamla spåntaket under var intakt, sopades rent och fick ligga kvar
ByggRiver lade på ny duk och nytt virke till det nya teglet
Teglet lades ut efter att allt förarbete var klart

Vi renoverar för framtiden!

En utmaning till dig som har/har haft kontakt med Betania under år som ligger bakom. Vi bygger/renoverar för vår framtid och önskar att du ska vara med.
Våra planer är, nytt yttertak, nytt vatten och avlopp, en mindre tillbyggnad, renovering av kök, flera toaletter och målning av kapellets in och utsida.
Vi vill fräscha upp och göra lokalerna funktionella för servering, barnverksamhet m.m. i vår framtida verksamhet för familjer och smågrupper.
I flera gudstjänster kommer vi ha insamlingar till "Renovering".
Alla pengarna i den går till ombyggnad/renovering av Betania, som är nödvändigt för att vi skall kunna ta nästa steg in i framtiden.
Vill du vara med och stödja oss!
Vi vill utmana dig att vara med i förbön och stöd i byggandet av framtidens Betania.
Du kan ge en gåva regelbundet varje månad, en engångsgåva någon gång under året och vid insamlingarna i våra gudstjänster
Du anger själv om du vill ha hjälp med blanketter eller annat.
Du har också möjlighet att ge via t.ex. din internetbank
Om du vill göra en insättning direkt
från ditt konto så använder du vårt bankkonto eller bankgiro:
• Betaniaförsamlingens bankkonto: 8299-09142547836
• Betaniaförsamlingens bankgiro: 836-1602
Märk inbetalningen "Renovering"
Till Julen 2011 var tak och skorsten klart

Profetia

" ....ska förminskas tills endast några få återstår, då skall Jag komma, säger HERREN ... och de som då finns kvar ska stå häpna och se vad Jag (HERREN) gör...."
fritt citerat ur en profetia till församlingen, meddelad i slutet av 1960-talet.
Årsskiftet 2013/2014 var vattenfrågan löst och i funktion
I slutet av 2014 var dräneringsbädd för avloppet klar.
Under januari 2015 monteras avloppsbrunnar och sedan är avloppet klart.
Allt vi gör i Betania Rudskoga bygger på vår gemensamma insats. Tid, pengar och engagemang är det som ger oss möjlighet att beröra varje människa med de goda nyheterna om Jesus. Här är en chans att vara med.
Vi önskar alla Guds välsignelse!
Vill du veta mer, kontakta oss:
Postadress: Betania Rudskoga, Väglösa 2182, 681 96 Kristinehamn
E-post: betania.rudskoga@tele2.se
Eller ring: 0501-601 56 eller 070-233 79 41