Gör DAGENS ANDAKT känd bland dina vänner, lägg sidan som länk på din hemsida
OSWALD CHAMBERS (1874-1917) föddes i Aberdeen i Skottland. Efter att ha läst teologi vid Dunoon College blev han resande bibellärare i USA, Storbritannien och Japan. Han grundade också The Bible Training College i London. "Allt för honom" (My Utmost for His Highest) var den enda bok som Owald Chambers skrev. Han dog i november 1917, bara fyrtiotre år gammal.
Oswald Chambers bok låg på bordet i vardagsrummet. "Vem av er läser den? frågade jag. "Det gör vi båda", svarade mannen och tillade: Vissa dagar när vi går omkring och är allmänt irriterade upptäcker vi att det bottnar i samma orsak. Något i det vi läst på morgonen har träffat en öm punkt hos oss båda och ingen vill omvända sig. Det blir ofta ganska komiskt när vi märker det"
Hans Johansson, pastor i Tomaskyrkan, Stockholm.
(Hans Johansson avled 29/2 -08.)
Se artikel från Dagen
"Allt för honom" är utgiven på LIBRIS
Torsdag 13 December 2018
ATT BE FÖR ANDRA.
…att be och inte ge upp.
Luk. 18:1

Du kan inte bära fram andra inför Gud utan att helt och fullt tro på försoningen. Förbönen blir då ingenting annat än fruktlös sympati och medkänsla för andra. Det gör dem bara ännu mer likgiltiga för att de inte har kontakt med Gud. I förbönstjänsten lyfter du fram inför Gud den människa eller de omständigheter som du känner för, tills du inser att han vill använda dig när det gäller den människan eller omständigheten. Förbön innebär att uppfylla “vad som ännu fattas i Kristi lidanden… för hans kropp, som är kyrkan” (Kol. 1:24), och det är därför som det finns så få förebedjare. Förbönen motiveras av: “Tänk dig själv i hans ställe”! Helt fel! Försök tänka dig i Guds ställe.
Var noga med att du går i takt med Gud med hjälp av den insikt han ger dig som hans medarbetare - annars orkar du inte. Om du vet för mycket, mer än Gud har avsett, kan du inte be. Då finner du ditt böneämne så förkrossande svårt att du inte kan se klart.
Vår uppgift är att stå i kontakt med Gud i fråga om allting, och vi smiter ifrån detta när vi blir alltför aktiva i vår tjänst. Vi gör sådant som resulterar i siffror och tabeller, men vi går inte in i förbönstjänsten. Den kan ju inte föra oss in på fel väg, eftersom vi i förbönen har ett fullkomligt öppet gudsförhållande.
Det man måste tänka på när det gäller förbönstjänsten är att man inte kan lappa ihop en själ. Den måste komma fram till en egen gemenskap med Gud själv. Tänk på alla de människor Gud fört i vår väg som vi tappat bort! När vi ber på försoningens grund skapar Gud något som han inte kan skapa på annat sätt än genom förbön.
En tro som är säker på sig själv,
är ingen tro.
En tro som är säker på Gud,
är den enda tro som finns.
Vi väntar oss att Gud
ska uppenbara sig för sina barn,
men Gud uppenbarar sig
endast i sina barn.
Bergspredikan lär oss:
Kräv aldrig rättvisa
i den här världen,
men upphör aldrig
att praktisera rättvisa
Om vi verkligen trodde
att Gud menar vad han säger
- hur annorlunda skulle vi då inte vara!
Vågar jag verkligen låta Gud
vara allt det för mig
som han säger att han vill vara?
Dagens Andakt är från Oswald Chambers bok "Allt för honom" andakter för varje dag.
Miljoner läsare har funnit inspiration i "Allt för honom" en andaktsbok med texter för varje dag under året. Genom sin Kristus-centrerade förkunnelse och med sitt livsförvandlande perspektiv har Oswald Chambers utmanat kristna både till ett fördjupat lärjungaskap och till att lära känna Gud på ett mer personligt sätt.
Gör DAGENS ANDAKT känd bland dina vänner, lägg sidan som länk på din hemsida