Gör DAGENS ANDAKT känd bland dina vänner, lägg sidan som länk på din hemsida
Dagens Andakt är från Oswald Chambers bok "Allt för honom" andakter för varje dag.
Miljoner läsare har funnit inspiration i "Allt för honom" en andaktsbok med texter för varje dag under året. Genom sin Kristus-centrerade förkunnelse och med sitt livsförvandlande perspektiv har Oswald Chambers utmanat kristna både till ett fördjupat lärjungaskap och till att lära känna Gud på ett mer personligt sätt.
OSWALD CHAMBERS (1874-1917) föddes i Aberdeen i Skottland. Efter att ha läst teologi vid Dunoon College blev han resande bibellärare i USA, Storbritannien och Japan. Han grundade också The Bible Training College i London. "Allt för honom" (My Utmost for His Highest) var den enda bok som Owald Chambers skrev. Han dog i november 1917, bara fyrtiotre år gammal.
Oswald Chambers bok låg på bordet i vardagsrummet. "Vem av er läser den? frågade jag. "Det gör vi båda", svarade mannen och tillade: Vissa dagar när vi går omkring och är allmänt irriterade upptäcker vi att det bottnar i samma orsak. Något i det vi läst på morgonen har träffat en öm punkt hos oss båda och ingen vill omvända sig. Det blir ofta ganska komiskt när vi märker det"
Hans Johansson, pastor i Tomaskyrkan, Stockholm.
(Hans Johansson avled 29/2 -08.)
Se artikel från Dagen
"Allt för honom" är utgiven på LIBRIS
Torsdag 22 Mars 2018
DET BRINNANDE HJÄRTAT.
Brann inte våra hjärtan…?
Luk. 24:32

Vi behöver lära oss det brinnande hjärtats hemlighet. Jesus uppenbarar sig plötsligt för oss, elden tänds, underbara syner ges oss. Då har vi lärt oss att bevara hemligheten med det brinnande hjärtat som uthärdar allt.
Den tunga, tråkiga, glanslösa vardagen, med dess plikter och slit och människor, tar död på det brinnande hjärtat, om vi inte har lärt oss hemligheten att förbli i Jesus Kristus (Joh. 15:4).
En stor del av de prövningar vi utstår som kristna beror inte på synd, utan på att vi är okunniga om lagarna i vår egen natur. Till exempel: Enda sättet att avgöra om vi bör tillåta en viss känsla att få fritt utlopp är att undersöka vilka följderna skulle bli. Dra de logiska slutsatserna, och om konsekvensen blir något som Gud skulle fördöma så släpp inte fram den känslan mer!
Om det å andra sidan är en känsla som Guds Ande själv har tänt hos dig och du inte låter den få utlopp, kommer den att ta sig fram på ett lägre plan. Det är på det sättet man blir sentimental. Ju högre och ädlare känslan är, desto djupare degraderas den om den inte levs ut på sitt rätta plan. Om Guds Ande har rört vid dig, gör då så många oundvikliga saker som möjligt, vilka följderna än må bli! Vi kan inte stanna kvar på härlighetens berg, men vi måste i lydnad följa det ljus vi fick där och omsätta i handling vad vi tagit emot. När Gud ger dig en himmelsk syn måste du handla i enlighet med den, vad det än må kosta dig.
En tro som är säker på sig själv,
är ingen tro.
En tro som är säker på Gud,
är den enda tro som finns.
Vi väntar oss att Gud
ska uppenbara sig för sina barn,
men Gud uppenbarar sig
endast i sina barn.
Bergspredikan lär oss:
Kräv aldrig rättvisa
i den här världen,
men upphör aldrig
att praktisera rättvisa
Om vi verkligen trodde
att Gud menar vad han säger
- hur annorlunda skulle vi då inte vara!
Vågar jag verkligen låta Gud
vara allt det för mig
som han säger att han vill vara?
Gör DAGENS ANDAKT känd bland dina vänner, lägg sidan som länk på din hemsida