Gör DAGENS ANDAKT känd bland dina vänner, lägg sidan som länk på din hemsida
OSWALD CHAMBERS (1874-1917) föddes i Aberdeen i Skottland. Efter att ha läst teologi vid Dunoon College blev han resande bibellärare i USA, Storbritannien och Japan. Han grundade också The Bible Training College i London. "Allt för honom" (My Utmost for His Highest) var den enda bok som Owald Chambers skrev. Han dog i november 1917, bara fyrtiotre år gammal.
Oswald Chambers bok låg på bordet i vardagsrummet. "Vem av er läser den? frågade jag. "Det gör vi båda", svarade mannen och tillade: Vissa dagar när vi går omkring och är allmänt irriterade upptäcker vi att det bottnar i samma orsak. Något i det vi läst på morgonen har träffat en öm punkt hos oss båda och ingen vill omvända sig. Det blir ofta ganska komiskt när vi märker det"
Hans Johansson, pastor i Tomaskyrkan, Stockholm.
(Hans Johansson avled 29/2 -08.)
Se artikel från Dagen
"Allt för honom" är utgiven på LIBRIS
Torsdag 16 Augusti 2018
KÄNNER HAN MIG ?.
Han ropade på sina får med deras namn.
Joh. 10:3

Även när jag har missförstått honom fullständigt (Joh. 20:17)? Man kan veta allt om den kristna läran utan att känna Jesus. Själen är i fara när kunskapen om läran betyder mer än närheten till Jesus. Varför grät Maria från Magdala? Läran betydde inte mer för Maria än gräset under hennes fötter. Vilken farisè som helst skulle ha kunnat göra henne till åtlöje när det gällde hennes kunskaper om läran, men det var en sak de inte kunde håna henne för eller ta ifrån henne, det var att Jesus hade drivit ut sju demoner ur henne. Ändå var hans välsignelser ingenting i jämförelse med honom själv. Maria “såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han” (Joh. 20:14). Men så snart hon ficka höra hans röst visste hon att han var den som betytt så mycket i hennes liv. “Mästare”!

Även när jag envist har tvivlat(Joh. 20:27)? Har jag tvivlat på något ifråga om Jesus - på en erfarenhet som andra vittnat om men som jag själv inte gjort? De andra lärjungarna berättade för Tomas att de hade sett Jesus, men Tomas tvivlade: “Om jag inte får se… tror jag det inte” (Joh. 20:25). Tomas behövde ett personligt vidrörande av Jesus. När han rör vid oss, eller hur han gör det, får vi inte veta, men när det sker blir det obeskrivligt dyrbart för oss. “Min Herre och min Gud”!

Även när jag själviskt har förnekat honom (Joh. 21:15-17)? Petrus hade förnekat Jesus Kristus med eder och förbannelser, men ändå visade sig Jesus efter uppståndelsen för Petrus särskilt. Han upprättade honom först i enrum, sedan inför andra. “Herre du vet att jag har dig kär”.

Har jag en personlig erfarenhet av Jesus Kristus? Det enda tecknet på sant lärjungaskap är ett innerligt förhållande till honom, en kunskap om Jesus Kristus som ingenting kan rubba.
En tro som är säker på sig själv,
är ingen tro.
En tro som är säker på Gud,
är den enda tro som finns.
Vi väntar oss att Gud
ska uppenbara sig för sina barn,
men Gud uppenbarar sig
endast i sina barn.
Bergspredikan lär oss:
Kräv aldrig rättvisa
i den här världen,
men upphör aldrig
att praktisera rättvisa
Om vi verkligen trodde
att Gud menar vad han säger
- hur annorlunda skulle vi då inte vara!
Vågar jag verkligen låta Gud
vara allt det för mig
som han säger att han vill vara?
Dagens Andakt är från Oswald Chambers bok "Allt för honom" andakter för varje dag.
Miljoner läsare har funnit inspiration i "Allt för honom" en andaktsbok med texter för varje dag under året. Genom sin Kristus-centrerade förkunnelse och med sitt livsförvandlande perspektiv har Oswald Chambers utmanat kristna både till ett fördjupat lärjungaskap och till att lära känna Gud på ett mer personligt sätt.
Gör DAGENS ANDAKT känd bland dina vänner, lägg sidan som länk på din hemsida