Gör DAGENS ANDAKT känd bland dina vänner, lägg sidan som länk på din hemsida
OSWALD CHAMBERS (1874-1917) föddes i Aberdeen i Skottland. Efter att ha läst teologi vid Dunoon College blev han resande bibellärare i USA, Storbritannien och Japan. Han grundade också The Bible Training College i London. "Allt för honom" (My Utmost for His Highest) var den enda bok som Owald Chambers skrev. Han dog i november 1917, bara fyrtiotre år gammal.
Oswald Chambers bok låg på bordet i vardagsrummet. "Vem av er läser den? frågade jag. "Det gör vi båda", svarade mannen och tillade: Vissa dagar när vi går omkring och är allmänt irriterade upptäcker vi att det bottnar i samma orsak. Något i det vi läst på morgonen har träffat en öm punkt hos oss båda och ingen vill omvända sig. Det blir ofta ganska komiskt när vi märker det"
Hans Johansson, pastor i Tomaskyrkan, Stockholm.
(Hans Johansson avled 29/2 -08.)
Se artikel från Dagen
"Allt för honom" är utgiven på LIBRIS
Fredag 5 Juni 2020
GUD HAR SAGT - DÄRFÖR SÄGER VI.
Gud själv har sagt… därför kan vi tryggt säga…
Hebr. 13:5.6

Vad vi säger skall vara byggt på vad Gud säger. Gud säger: “Jag skall aldrig svika dig.” Då kan jag med frimodighet säga: “Herren är min hjälpare, jag skall aldrig frukta”. Jag låter inte ängslan drabba mig. Det betyder inte att jag inte kommer att frestas till rädsla. Det betyder att jag kommer ihåg vad Gud har sagt. Jag kommer att vara modig som ett barn som tappert försöker motsvara sin fars förväntningar.

Många blir vacklande i sin tro när ängslan tar fatt i dam. De glömmer då vad Gud har sagt. De glömmer att andligt sett ta djupa andetag. Enda sättet att befrias från fruktan är att lyssna till vad Gud har sagt.

Vad är det du är rädd för? Du är ingen ynkrygg. Du kan se faran rätt i ansiktet. Ändå upplever du en känsla av skräck. När ingenting och ingen kan hjälpa dig, säg då: “Herren är min hjälpare, i detta ögonblick, just där jag nu står”. Övar du dig i att tänka och tala efter din tanke? Ta till dig vad Fadern har sagt. Säg sedan frimodigt: “Jag skall aldrig frukta”. Det spelar ingen roll vad som ställer sig hindrande i vägen av det som är ont och vrångt. Gud har sagt: “Jag skall aldrig svika dig”.

Svagheter av olika slag kan också tränga sig emellan vad Gud har sagt och vad jag säger. När vi ser på vår egen svaghet inför mötande svårigheter, blir dessa jättelika, och vi blir som gräshoppor. Vi förlorar Gud i sikte. Kom då ihåg vad Gud har sagt: “Jag skall aldrig svika dig, aldrig överge dig”. Har vi lärt oss att ta fasta på vad Gud har sagt?
Säg med frimodighet: “Herren är min hjälpare.
En tro som är säker på sig själv,
är ingen tro.
En tro som är säker på Gud,
är den enda tro som finns.
Vi väntar oss att Gud
ska uppenbara sig för sina barn,
men Gud uppenbarar sig
endast i sina barn.
Bergspredikan lär oss:
Kräv aldrig rättvisa
i den här världen,
men upphör aldrig
att praktisera rättvisa
Om vi verkligen trodde
att Gud menar vad han säger
- hur annorlunda skulle vi då inte vara!
Vågar jag verkligen låta Gud
vara allt det för mig
som han säger att han vill vara?
Dagens Andakt är från Oswald Chambers bok "Allt för honom" andakter för varje dag.
Miljoner läsare har funnit inspiration i "Allt för honom" en andaktsbok med texter för varje dag under året. Genom sin Kristus-centrerade förkunnelse och med sitt livsförvandlande perspektiv har Oswald Chambers utmanat kristna både till ett fördjupat lärjungaskap och till att lära känna Gud på ett mer personligt sätt.
Gör DAGENS ANDAKT känd bland dina vänner, lägg sidan som länk på din hemsida