Gör DAGENS ANDAKT känd bland dina vänner, lägg sidan som länk på din hemsida
OSWALD CHAMBERS (1874-1917) föddes i Aberdeen i Skottland. Efter att ha läst teologi vid Dunoon College blev han resande bibellärare i USA, Storbritannien och Japan. Han grundade också The Bible Training College i London. "Allt för honom" (My Utmost for His Highest) var den enda bok som Owald Chambers skrev. Han dog i november 1917, bara fyrtiotre år gammal.
Oswald Chambers bok låg på bordet i vardagsrummet. "Vem av er läser den? frågade jag. "Det gör vi båda", svarade mannen och tillade: Vissa dagar när vi går omkring och är allmänt irriterade upptäcker vi att det bottnar i samma orsak. Något i det vi läst på morgonen har träffat en öm punkt hos oss båda och ingen vill omvända sig. Det blir ofta ganska komiskt när vi märker det"
Hans Johansson, pastor i Tomaskyrkan, Stockholm.
(Hans Johansson avled 29/2 -08.)
Se artikel från Dagen
"Allt för honom" är utgiven på LIBRIS
Måndag 22 Oktober 2018
ANDENS VITTNESBÖRD.
Anden själv vittnar tillsammans med vår ande.
Rom. 8:16

Det finns risk för att vi börjar förhandla med Gud. Vi vill ha Andens vittnesbörd innan vi gör det Gud bett oss göra. “Varför visar sig inte Gud för mig?” Det kan han inte. Det är inte att han inte vill, utan han kan inte göra det så länge du hindrar honom genom att inte vara helt överlåten åt honom. Så fort du blir det, uppenbarar han sig. Han kan inte göra det för dig, men för sin Ande i dig.
Om du fick vittnesbördet före upplevelsen skulle alltsammans sluta i en sentimental känsla. Så snart du verkligen handlar i försoningens ljus och slutar att upproriskt försöka diskutera med Gud, låter Gud dig få bekräftelse. Du kommer att förvånas över hur du kunnat vara så oförskämd att du låtit honom vänta. Funderar du över om Gud kan befria dig från synd eller inte, låt honom då antingen göra det, eller säg honom att han inte kan det. Citera inte den eller den. Pröva Matt. 11:28: “Kom till mig:” Kom, om du är trött och tyngd av bördor, be om du vet att du är syndfull. (Luk. 11:13).
Vi kan förväxla de beslut vårt sunda förnuft leder oss fram till och tro att de är Andens vittnesbörd, men Anden bekänner sig bara till sig själv och försoningen - aldrig till vårt sunda förnuft. Försöker vi få honom till det, är det inte konstigt om vi famlar i mörkret. Kasta allt sådant över bord och förtrösta på Gud så kommer han att ge dig Andens vittnesbörd.
En tro som är säker på sig själv,
är ingen tro.
En tro som är säker på Gud,
är den enda tro som finns.
Vi väntar oss att Gud
ska uppenbara sig för sina barn,
men Gud uppenbarar sig
endast i sina barn.
Bergspredikan lär oss:
Kräv aldrig rättvisa
i den här världen,
men upphör aldrig
att praktisera rättvisa
Om vi verkligen trodde
att Gud menar vad han säger
- hur annorlunda skulle vi då inte vara!
Vågar jag verkligen låta Gud
vara allt det för mig
som han säger att han vill vara?
Dagens Andakt är från Oswald Chambers bok "Allt för honom" andakter för varje dag.
Miljoner läsare har funnit inspiration i "Allt för honom" en andaktsbok med texter för varje dag under året. Genom sin Kristus-centrerade förkunnelse och med sitt livsförvandlande perspektiv har Oswald Chambers utmanat kristna både till ett fördjupat lärjungaskap och till att lära känna Gud på ett mer personligt sätt.
Gör DAGENS ANDAKT känd bland dina vänner, lägg sidan som länk på din hemsida