Gör DAGENS ANDAKT känd bland dina vänner, lägg sidan som länk på din hemsida
OSWALD CHAMBERS (1874-1917) föddes i Aberdeen i Skottland. Efter att ha läst teologi vid Dunoon College blev han resande bibellärare i USA, Storbritannien och Japan. Han grundade också The Bible Training College i London. "Allt för honom" (My Utmost for His Highest) var den enda bok som Owald Chambers skrev. Han dog i november 1917, bara fyrtiotre år gammal.
Oswald Chambers bok låg på bordet i vardagsrummet. "Vem av er läser den? frågade jag. "Det gör vi båda", svarade mannen och tillade: Vissa dagar när vi går omkring och är allmänt irriterade upptäcker vi att det bottnar i samma orsak. Något i det vi läst på morgonen har träffat en öm punkt hos oss båda och ingen vill omvända sig. Det blir ofta ganska komiskt när vi märker det"
Hans Johansson, pastor i Tomaskyrkan, Stockholm.
(Hans Johansson avled 29/2 -08.)
Se artikel från Dagen
"Allt för honom" är utgiven på LIBRIS
Torsdag 22 Augusti 2019
INTE JAG - MEN HAN.
Jag döper er med vatten … Men han som kommer efter mig …
skall döpa er med helig Ande och eld.
Matt. 3:11

Har jag kommit så långt att jag kan säga “inte jag - men han”? jag kommer aldrig att få uppleva ett dop i den helige Ande förrän jag nått dit. “Jag” når inte längre, förmår ingenting - men “han” börjar precis där - han gör sådant ingen annan kan göra. Är jag beredd att låta honom ta över? Jesus kan inte göra det så länge något står i vägen, det må vara gott eller dåligt. När han kommer, är jag då beredd på att han drar fram i ljuset allt det som jag gjort fel? Det är ju så han kommer. Överallt där jag vet att jag är oren sätter hans sin fot - överallt där jag tror att jag är ren undviker han att sätta sin fot.

Ånger ger inte känsla av syndfullhet utan en känsla av djup ovärdighet. När jag ångrar mig inser jag att jag är fullkomligt hjälplös - jag känner i hela min varelse att jag inte ens är värdig att knyta upp hans skorem. Har jag upplevt en sådan ånger? Eller finns det någonstans kvar en känsla av att jag måste försvara mig? Anledningen till att Gud inte kan komma in i mitt liv är, att ja inte nått fram till en verklig ånger.

“Han skall döpa er med helig Ande och eld”. Johannes talar inte om dopet i den helige Ande som en erfarenhet, utan som ett verk utfört av Jesus Kristus. “Han skall döpa er”. Den enda medvetna känsla som de som döps i den helige Ande någonsin har är den av absolut ovärdighet.

“Jag” var sådan eller sådan, “men han “ kom - och något underbart skedde.
Ta dig fram dit där han utför alltsammans.
En tro som är säker på sig själv,
är ingen tro.
En tro som är säker på Gud,
är den enda tro som finns.
Vi väntar oss att Gud
ska uppenbara sig för sina barn,
men Gud uppenbarar sig
endast i sina barn.
Bergspredikan lär oss:
Kräv aldrig rättvisa
i den här världen,
men upphör aldrig
att praktisera rättvisa
Om vi verkligen trodde
att Gud menar vad han säger
- hur annorlunda skulle vi då inte vara!
Vågar jag verkligen låta Gud
vara allt det för mig
som han säger att han vill vara?
Dagens Andakt är från Oswald Chambers bok "Allt för honom" andakter för varje dag.
Miljoner läsare har funnit inspiration i "Allt för honom" en andaktsbok med texter för varje dag under året. Genom sin Kristus-centrerade förkunnelse och med sitt livsförvandlande perspektiv har Oswald Chambers utmanat kristna både till ett fördjupat lärjungaskap och till att lära känna Gud på ett mer personligt sätt.
Gör DAGENS ANDAKT känd bland dina vänner, lägg sidan som länk på din hemsida