Gör DAGENS ANDAKT känd bland dina vänner, lägg sidan som länk på din hemsida
OSWALD CHAMBERS (1874-1917) föddes i Aberdeen i Skottland. Efter att ha läst teologi vid Dunoon College blev han resande bibellärare i USA, Storbritannien och Japan. Han grundade också The Bible Training College i London. "Allt för honom" (My Utmost for His Highest) var den enda bok som Owald Chambers skrev. Han dog i november 1917, bara fyrtiotre år gammal.
Oswald Chambers bok låg på bordet i vardagsrummet. "Vem av er läser den? frågade jag. "Det gör vi båda", svarade mannen och tillade: Vissa dagar när vi går omkring och är allmänt irriterade upptäcker vi att det bottnar i samma orsak. Något i det vi läst på morgonen har träffat en öm punkt hos oss båda och ingen vill omvända sig. Det blir ofta ganska komiskt när vi märker det"
Hans Johansson, pastor i Tomaskyrkan, Stockholm.
(Hans Johansson avled 29/2 -08.)
Se artikel från Dagen
"Allt för honom" är utgiven på LIBRIS
Torsdag 21 Februari 2019
HAR DU NÅGONSIN HÄNFÖRTS?.
Hon har gjort en god gärning mot mig.
Mark. 14:6

Om mänsklig kärlek inte lyfter en människa ut ur hennes eget jag är det inte kärlek. Om kärleken alltid är försiktig, klok, förnuftig och beräknande, om den aldrig åstadkommer hänförelse, då är det ingen kärlek alls. Det kan vara tillgivenhet, det kan röra sig om varma känslor, men kärlekens sanna natur är det inte tal om.

Har jag någonsin låtit mig ryckas med så av min kärlek till Gud att jag gjort något för honom, inte av plikt, inte för att det skulle vara nyttigt, inte av något annat skäl än att jag älskar honom? Har jag någonsin förstått att jag av kärlek kan ge Gud sådant som är av värde för honom? Eller mediterar jag bara över det storslagna i försoningsverket, samtidigt som det finns allt möjligt som jag i stället skulle kunna göra för honom? Inga fantastiska bedrifter som omgivningen skulle betrakta som underverk, utan vanliga, enkla, mänskliga ting som bevisar för Gud att jag är helt överlåten åt honom? Har jag någonsin väckt sådan glädje i Jesu hjärta sim Maria från Betania gjorde?
Det finns tillfällen då det verkar som om Gud söker efter en sådan hängivenhet hos oss som visar hur innerligt vi älskar honom. Överlåtelse till Gud är av större värde än en personlig fromhet som helt riktar blicken på den egna felfriheten. Vi blir då oerhört noga med hur vi går och talar och ser ut, ängsliga att misshaga honom. Fullkomlig kärlek driver ut allt sådant när vi väl en gång helt överlåtit oss åt Gud. Vi måste släppa denna fråga: “Är jag till någon nytta för Gud”? och komma fram till att det är vi inte. Först då närmar vi oss sanningen. Det är aldrig i första hand fråga om att vara till nytta, utan frågan gäller om vi är av värde för Gud själv. När vi blivit helt och hållet hans, verkar han genom oss hela tiden.
En tro som är säker på sig själv,
är ingen tro.
En tro som är säker på Gud,
är den enda tro som finns.
Vi väntar oss att Gud
ska uppenbara sig för sina barn,
men Gud uppenbarar sig
endast i sina barn.
Bergspredikan lär oss:
Kräv aldrig rättvisa
i den här världen,
men upphör aldrig
att praktisera rättvisa
Om vi verkligen trodde
att Gud menar vad han säger
- hur annorlunda skulle vi då inte vara!
Vågar jag verkligen låta Gud
vara allt det för mig
som han säger att han vill vara?
Dagens Andakt är från Oswald Chambers bok "Allt för honom" andakter för varje dag.
Miljoner läsare har funnit inspiration i "Allt för honom" en andaktsbok med texter för varje dag under året. Genom sin Kristus-centrerade förkunnelse och med sitt livsförvandlande perspektiv har Oswald Chambers utmanat kristna både till ett fördjupat lärjungaskap och till att lära känna Gud på ett mer personligt sätt.
Gör DAGENS ANDAKT känd bland dina vänner, lägg sidan som länk på din hemsida