Gör DAGENS ANDAKT känd bland dina vänner, lägg sidan som länk på din hemsida
OSWALD CHAMBERS (1874-1917) föddes i Aberdeen i Skottland. Efter att ha läst teologi vid Dunoon College blev han resande bibellärare i USA, Storbritannien och Japan. Han grundade också The Bible Training College i London. "Allt för honom" (My Utmost for His Highest) var den enda bok som Owald Chambers skrev. Han dog i november 1917, bara fyrtiotre år gammal.
Oswald Chambers bok låg på bordet i vardagsrummet. "Vem av er läser den? frågade jag. "Det gör vi båda", svarade mannen och tillade: Vissa dagar när vi går omkring och är allmänt irriterade upptäcker vi att det bottnar i samma orsak. Något i det vi läst på morgonen har träffat en öm punkt hos oss båda och ingen vill omvända sig. Det blir ofta ganska komiskt när vi märker det"
Hans Johansson, pastor i Tomaskyrkan, Stockholm.
(Hans Johansson avled 29/2 -08.)
Se artikel från Dagen
"Allt för honom" är utgiven på LIBRIS
Lördag 16 November 2019
FORTFARANDE MÄNNISKA!.
…vad ni än gör, så gör allt till Guds ära.
1 Kor. 10:31

Undret med Jesu födelse övergår i en helt vanlig barndom. Undret på härlighetens berg övergår i de onda andarnas mörka dal, uppståndelsens jubel övergår i en frukost på stranden. Detta är inget antiklimax. Det är något stort som Gud uppenbarar för oss.
Vi har en tendens att söka efter undret i våra upplevelser. Känslan för det heroiska får oss att tro att vi verkligen är hjältar. Det är en sak att storstilat ta sig igenom en svår pärs, en annan att ta sig igenom varje dag med Guds ära för ögonen, när ingen ser det, inga strålkastare spelar över oss, ingen tar den minsta notis om oss. Om vi nu inte önskar oss medeltida glorior så önskar vi oss ändå något som får människor att säga: “Vilken fantastisk bönemänniska han är!” “Vilken god och fin kristen hon är!” Om du är verkligt överlåten till Kristus har du nått de sublima höjder där ingen tänker på att lägga märke till dig. Det enda som märks är att Guds kraft flödar genom dig hela tiden.
“O, Gud har gett mig ett så underbart uppdrag!” Gud måste ta gestalt i oss för att vi skall kunna utföra en enklaste lilla sak till hans ära. Guds Ande måste göra oss till hans på ett sådant sätt att vi absolut inte märks. Kriteriet på ett heligt liv är inte framgång, utan trohet i det mänskliga livet precis som det ter sig. Vi sätter upp framgång i kristen verksamhet som vårt mål, men målet är att visa Guds härlighet i det mänskliga livet, att leva “ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud” (Kol. 3:3) under de mänskliga villkoren.
Våra relationer med andra visar fram det sanna livet i Gud.
En tro som är säker på sig själv,
är ingen tro.
En tro som är säker på Gud,
är den enda tro som finns.
Vi väntar oss att Gud
ska uppenbara sig för sina barn,
men Gud uppenbarar sig
endast i sina barn.
Bergspredikan lär oss:
Kräv aldrig rättvisa
i den här världen,
men upphör aldrig
att praktisera rättvisa
Om vi verkligen trodde
att Gud menar vad han säger
- hur annorlunda skulle vi då inte vara!
Vågar jag verkligen låta Gud
vara allt det för mig
som han säger att han vill vara?
Dagens Andakt är från Oswald Chambers bok "Allt för honom" andakter för varje dag.
Miljoner läsare har funnit inspiration i "Allt för honom" en andaktsbok med texter för varje dag under året. Genom sin Kristus-centrerade förkunnelse och med sitt livsförvandlande perspektiv har Oswald Chambers utmanat kristna både till ett fördjupat lärjungaskap och till att lära känna Gud på ett mer personligt sätt.
Gör DAGENS ANDAKT känd bland dina vänner, lägg sidan som länk på din hemsida