Gör DAGENS ANDAKT känd bland dina vänner, lägg sidan som länk på din hemsida
OSWALD CHAMBERS (1874-1917) föddes i Aberdeen i Skottland. Efter att ha läst teologi vid Dunoon College blev han resande bibellärare i USA, Storbritannien och Japan. Han grundade också The Bible Training College i London. "Allt för honom" (My Utmost for His Highest) var den enda bok som Owald Chambers skrev. Han dog i november 1917, bara fyrtiotre år gammal.
Oswald Chambers bok låg på bordet i vardagsrummet. "Vem av er läser den? frågade jag. "Det gör vi båda", svarade mannen och tillade: Vissa dagar när vi går omkring och är allmänt irriterade upptäcker vi att det bottnar i samma orsak. Något i det vi läst på morgonen har träffat en öm punkt hos oss båda och ingen vill omvända sig. Det blir ofta ganska komiskt när vi märker det"
Hans Johansson, pastor i Tomaskyrkan, Stockholm.
(Hans Johansson avled 29/2 -08.)
Se artikel från Dagen
"Allt för honom" är utgiven på LIBRIS
Söndag 21 April 2019
SÅRA INTE HERREN JESUS.
Så länge har jag varit tillsammans med er, och ändå känner du mig inte, Filippos?
Joh. 14:9

Herren Jesus måste åtskilliga gånger förundra sig över oss - förundra sig över hur litet av enkelhet och omedelbarhet det finns hos oss! Det är våra egna åsikter och fördomar som gör oss tröga att fatta. När vi är enkla är vi aldrig dumma - då ser vi klart hela tiden.
Filippos väntade att ett oerhört mysterium skulle avslöjas, men inte att det bestod av det han redan kände till. Guds mysterium är inte det som kommer att ske utan det finns där nu. Vi väntar det inom kort i form av någon omskakande händelse.
Vi har ingen motvilja mot att lyda Jesus, men det är troligt att vi sårar honom med våra frågor: “Visa oss Fadern” (Joh. 14:8). Svaret ger han oss omedelbart: här är han, alltid här eller ingenstans.
Vi väntar oss att Gud skall uppenbara sig för sina barn, men Gud uppenbarar sig endast i sina barn. Andra människor ser den uppenbarelsen, men Guds barn gör det inte. Vi vill bli medvetna om Gud, men vi kan inte medvetet vara det och förbli sunda! Om vi ber Gud att ge oss andliga upplevelser, eller om vi lutar oss mot det medvetna, sårar vi Kristus. Själva de frågor vi ställer sårar honom, eftersom det inte är ett barns frågor.
“Känn ingen oro” (Joh. 14:1). Sårar jag Jesus genom att tillåta mitt hjärta att vara oroligt? Tillåter jag något att bekymra mitt hjärta, släpper jag in osunda frågor i min själ? Jag måste få ett så obetingat fast förhållande till Gud att jag tar emot allt som kommer i min väg från honom själv. Gud skänker aldrig sin ledning snart, utan alltid nu. Gör levande för dig att Herren Jesus är här just nu, så blir du omedelbart befriad från oron.
En tro som är säker på sig själv,
är ingen tro.
En tro som är säker på Gud,
är den enda tro som finns.
Vi väntar oss att Gud
ska uppenbara sig för sina barn,
men Gud uppenbarar sig
endast i sina barn.
Bergspredikan lär oss:
Kräv aldrig rättvisa
i den här världen,
men upphör aldrig
att praktisera rättvisa
Om vi verkligen trodde
att Gud menar vad han säger
- hur annorlunda skulle vi då inte vara!
Vågar jag verkligen låta Gud
vara allt det för mig
som han säger att han vill vara?
Dagens Andakt är från Oswald Chambers bok "Allt för honom" andakter för varje dag.
Miljoner läsare har funnit inspiration i "Allt för honom" en andaktsbok med texter för varje dag under året. Genom sin Kristus-centrerade förkunnelse och med sitt livsförvandlande perspektiv har Oswald Chambers utmanat kristna både till ett fördjupat lärjungaskap och till att lära känna Gud på ett mer personligt sätt.
Gör DAGENS ANDAKT känd bland dina vänner, lägg sidan som länk på din hemsida