Gör DAGENS ANDAKT känd bland dina vänner, lägg sidan som länk på din hemsida
Dagens Andakt är från Oswald Chambers bok "Allt för honom" andakter för varje dag.
Miljoner läsare har funnit inspiration i "Allt för honom" en andaktsbok med texter för varje dag under året. Genom sin Kristus-centrerade förkunnelse och med sitt livsförvandlande perspektiv har Oswald Chambers utmanat kristna både till ett fördjupat lärjungaskap och till att lära känna Gud på ett mer personligt sätt.
OSWALD CHAMBERS (1874-1917) föddes i Aberdeen i Skottland. Efter att ha läst teologi vid Dunoon College blev han resande bibellärare i USA, Storbritannien och Japan. Han grundade också The Bible Training College i London. "Allt för honom" (My Utmost for His Highest) var den enda bok som Owald Chambers skrev. Han dog i november 1917, bara fyrtiotre år gammal.
Oswald Chambers bok låg på bordet i vardagsrummet. "Vem av er läser den? frågade jag. "Det gör vi båda", svarade mannen och tillade: Vissa dagar när vi går omkring och är allmänt irriterade upptäcker vi att det bottnar i samma orsak. Något i det vi läst på morgonen har träffat en öm punkt hos oss båda och ingen vill omvända sig. Det blir ofta ganska komiskt när vi märker det"
Hans Johansson, pastor i Tomaskyrkan, Stockholm.
(Hans Johansson avled 29/2 -08.)
Se artikel från Dagen
"Allt för honom" är utgiven på LIBRIS
Måndag 18 Juni 2018
TVEKA INTE - GÅ MED GLÄDJE.
Petrus… gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd…
Matt. 14:29,30

Det var alltså stormigt. Vågorna var verkligen höga, men Petrus såg dem inte först. Han räknade inte med dem, han bara kände igen sin Herre. Han klev ut med blicken fäst på honom och gick på vattnet. Sedan började han se på omgivningen och då sjönk han omedelbart. Varför kunde inte Herren ha gett honom förmågan att gå i vågdalarna likaväl som på vågtopparna? Ingetdera var möjligt utan att ha blicken fäst på Herren Jesus.

Ibland kliver vi rätt ut mot Gud, men så blir vi självmedvetna och då sjunker vi kvickt. Om du håller blicken på Herren behöver du inte bekymra dig om hur han styr dina omständigheter. De faktiska förhållandena finns där, men så fort du börjar se på dem blir du överväldigad. Du kan inte längre hålla blicken på Jesus, och så kommer förebråelsen: “Varför tvivlade du”? Låt det se ut hur som helst - håll bara blicken fäst på Jesus och lita helt och fullt på honom!

Om du tvekar så mycket som en sekund när Gud har talat är allt förlorat. Handla spontant och direkt, kasta allt på honom! Du vet inte när du får höra hans röst, men så snart du hör honom i den minsta lilla viskning skall du överlämna dig villkorslöst åt honom.
Du kommer att höra hans röst allt tydligare när du handlar djärvt i tro.
En tro som är säker på sig själv,
är ingen tro.
En tro som är säker på Gud,
är den enda tro som finns.
Vi väntar oss att Gud
ska uppenbara sig för sina barn,
men Gud uppenbarar sig
endast i sina barn.
Bergspredikan lär oss:
Kräv aldrig rättvisa
i den här världen,
men upphör aldrig
att praktisera rättvisa
Om vi verkligen trodde
att Gud menar vad han säger
- hur annorlunda skulle vi då inte vara!
Vågar jag verkligen låta Gud
vara allt det för mig
som han säger att han vill vara?
Gör DAGENS ANDAKT känd bland dina vänner, lägg sidan som länk på din hemsida