Konferensen i Mugara Burundi, 6 - 10 aug. 2014

Till ansvarig för Dagträffar och Cafékvällar!

Finns intresse av musik och sång vid en cafékväll, dagledigträff eller gudstjänst?
Vi är glada över samarbetet under många år med olika församlingar som vi besökt med vår musik och sång.
Vår sång och musik är omtyckt och vi berättar mellan sångerna.

Vi anpassar programmet efter lyssnaren med tanke på ålder och kyrkvana – allt för att det ska vara lättillgängligt för lyssnaren.

Vi kan engageras till en låg kostnad då vi båda är pensionärer, så kostnaden för ett besök blir låg.

Blir besöket ett samarrangemang med Burundi-Hjälpen, som vi samarbetar med, önskar vi en insamling samt endast resekostnad från arrangören.
Varma hälsningar
Jane & Uno Gustafsson
Adress: Rättarvägen 6c, 713 30 Nora
Tel: 070-233 79 41,
E-post: uno@crossmail.se
Söndag 4 Mars 2018
11:00 - Bergslagskyrkan Nora.
Gudstjänst, Karibu Singers sång
Torsdag 8 Mars 2018
14:00-16:00 - Skottlanda Rudskoga.
Musikcafé på Träffpunkten, Skottes väg Skottlanda.
Onsdag 14 Mars 2018
15:00 - Pingstkyrkan Askersund.
Musik & Sång o Allsång
med Karibu Singers
Söndag 18 Mars 2018
11:00 - Storfors Frikyroförsamling.
Predikan, Sång och information om Burundihjalpen
Onsdag 11 April 2018
16:00-16:30 - Servicehemmet Skottlanda.
Andakt o Sångstund
Torsdag 12 April 2018
14:00-16:00 - Skottlanda Rudskoga.
Musikcafé på Träffpunkten, Skottes väg Skottlanda.
Lördag 21 April 2018
12:00-18:00 - Orsa Trunnagården.
AASBU-möte
Onsdag 25 April 2018
09:30-15:30 - Bönedag Örebro.
Torsdag 3 Maj 2018
14:00-16:00 - Skottlanda Rudskoga.
Musikcafé på Träffpunkten, Skottes väg Skottlanda.
Onsdag 23 Maj 2018
Bergslagskyrkan Nora.
RPG-grupp fr. Linköping
Information om Burundi-Hjälpen
Karibu Singers sjunger
Söndag 27 Maj 2018
11:00 - Pingstkyrkan Kopparberg.
Gudstjänst, Predikan,
Sång & Musik Karibu Singers
Söndag 17 Juni 2018
11:00 - Bergslagskyrkan Nora.
Predikan
Söndag 24 Juni 2018
15:00 - Ekumenisk Gudstjänst.
Ekumenisk Gudstjänst vid Sv. Kyrkan i Grunnebacka.
Predikan Eva Söderhjelm, Sång av Treiett kören.
Kyrkkaffe.
Onsdag 1 Augusti 2018
Burundi.
Missionsresor o Konferenser
Under augusti besöker vi Burundi och Mugaraförsamlingens missionsländer
Lördag 29 September 2018
Pingstkyrkan Kopparberg.
Kopparbergsmarknaden
Musik & Sång o Allsång
med Karibu Singers
Info. om Burundi-Hjälpen
Söndag 30 September 2018
Pingstkyrkan Kopparberg.
Kopparbergsmarknaden
Musik & Sång o Allsång
med Karibu Singers
Info. om Burundi-Hjälpen
Onsdag 10 Oktober 2018
16:00-16:30 - Servicehemmet Skottlanda.
Andakt o Sångstund