Vi önskar alla En God Jul och Ett Gott Nytt År!
Gudstjänst, Predikan Sång och information om Burundi-Hjälpen i Storfors Frikyrkoförsamling
Konferensen i Mugara Burundi, 6 - 10 aug. 2014

Till ansvarig för Dagträffar och Cafékvällar!

Finns intresse av musik och sång vid en cafékväll, dagledigträff eller gudstjänst?
Vi är glada över samarbetet under många år med olika församlingar som vi besökt med vår musik och sång.
Vår sång och musik är omtyckt och vi berättar mellan sångerna.

Vi anpassar programmet efter lyssnaren med tanke på ålder och kyrkvana – allt för att det ska vara lättillgängligt för lyssnaren.

Vi kan engageras till en låg kostnad då vi båda är pensionärer, så kostnaden för ett besök blir låg.

Blir besöket ett samarrangemang med Burundi-Hjälpen, som vi samarbetar med, önskar vi en insamling samt endast resekostnad från arrangören.
Varma hälsningar
Jane & Uno Gustafsson
Adress: Rättarvägen 6c, 713 30 Nora
Tel: 070-233 79 41,
E-post: uno@crossmail.se
Torsdag 23 Januari 2020
16:00 - Ekumeniska rådet.
Träffpunkten Skottlanda
Lördag 25 Januari 2020
18:00 - Storfors Frikyrkoförsamling.
Musik och Sång
Burundi i centrum,
Info o bilder
Söndag 26 Januari 2020
18:00 - Pingstkyrkan Älgarås.
Musik och Sång
Burundi i centrum,
Info o bilder
Söndag 2 Februari 2020
11:00 - Betania Rudskoga.
Predikan, Sång o Bön
Uno o Jane
Söndag 9 Februari 2020
11:00 - Betania Rudskoga.
Predikan, Sång o Bön
Uno o Jane
Torsdag 13 Februari 2020
14:00 - Skottlanda Rudskoga.
Musikcafé m. Karibu Singers
Träffpunkten Skottlanda
Fredag 14 Februari 2020
Burundi resa 14/2 - 25/2.
Studieresa för Second Hand personal
Torsdag 5 Mars 2020
14:00-16:00 - Skottlanda Rudskoga.
Musikcafé m. Karibu Singers
Träffpunkten Skottlanda
Söndag 8 Mars 2020
11:00 - Pingstkyrkan Kopparberg.
Gudstjänst, Predikan
Musik & Sång, Karibu Singers
Info. om Burundi-Hjälpen
Söndag 22 Mars 2020
11:00 - Bergslagskyrkan Nora.
Gudstjänst,
Sång & Musik Karibu Singers
Tisdag 31 Mars 2020
14:00 - Pingstkyrkan Karlstad.
Musikcafé med Karibu Singers
och Burundi i Centrum
Torsdag 2 April 2020
14:00-16:00 - Skottlanda Rudskoga.
Musikcafé m. Karibu Singers
Träffpunkten Skottlanda
Tisdag 21 April 2020
12:00 - Degerfors Rotary Klubb.
Bilder och information om Burundi-Hjälpen.
Torsdag 7 Maj 2020
14:00-16:00 - Skottlanda Rudskoga.
Musikcafé m. Karibu Singers
Träffpunkten Skottlanda