Konferensen i Mugara Burundi, 6 - 10 aug. 2014

Till ansvarig för Dagträffar och Cafékvällar!

Finns intresse av musik och sång vid en cafékväll, dagledigträff eller gudstjänst?
Vi är glada över samarbetet under många år med olika församlingar som vi besökt med vår musik och sång.
Vår sång och musik är omtyckt och vi berättar mellan sångerna.

Vi anpassar programmet efter lyssnaren med tanke på ålder och kyrkvana – allt för att det ska vara lättillgängligt för lyssnaren.

Vi kan engageras till en låg kostnad då vi båda är pensionärer, så kostnaden för ett besök blir låg.

Blir besöket ett samarrangemang med Burundi-Hjälpen, som vi samarbetar med, önskar vi en insamling samt endast resekostnad från arrangören.
Varma hälsningar
Jane & Uno Gustafsson
Adress: Rättarvägen 6c, 713 30 Nora
Tel: 070-233 79 41,
E-post: uno@crossmail.se
Söndag 27 Maj 2018
11:00 - Pingstkyrkan Kopparberg.
Gudstjänst, Predikan,
Sång & Musik Karibu Singers
Söndag 17 Juni 2018
17:00 - Bergslagskyrkan Nora.
Gudstjänst, Predikan,
Sång & Musik Karibu Singers
Söndag 24 Juni 2018
15:00 - Ekumenisk Gudstjänst.
Ekumenisk Gudstjänst vid Sv. Kyrkan i Grunnebacka.
Predikan Eva Söderhjelm, Sång av Treiett kören.
Kyrkkaffe.
Söndag 1 Juli 2018
11:00 - Pingstkyrkan Degerfors.
Predikan, Sång och Musik
Söndag 8 Juli 2018
10:30 - Lekebergskyrkan Fjugesta.
Gudstjänst, Predikan,
Musik & Sång Karibu Singers
Info. om Burundi-Hjälpen
Söndag 22 Juli 2018
11:00 - Pingstkyrkan Degerfors.
Predikan, Sång och Musik
Onsdag 1 Augusti 2018
Burundi.
Missionsresor o Konferenser
Under augusti besöker vi Burundi och Mugaraförsamlingens missionsländer
Tisdag 18 September 2018
14:00-16:00 - Saronkyrkan Hallsberg.
Saronträffen
Musik & Sång o Allsång med Karibu Singers
Info. om Burundi-Hjälpen
Lördag 29 September 2018
Pingstkyrkan Kopparberg.
Kopparbergsmarknaden 29 - 30 sept
Musik & Sång o Allsång
med Karibu Singers
Info. om Burundi-Hjälpen
Onsdag 10 Oktober 2018
16:00-16:30 - Servicehemmet Skottlanda.
Andakt o Sångstund
Söndag 14 Oktober 2018
16:00 - Pingstkyrkan Tannåker.
Predikan o Sång
Info. om Burundi-hjälpen