Gudstjänst, Predikan Sång och information om Burundi-Hjälpen i Storfors Frikyrkoförsamling
Konferensen i Mugara Burundi, 6 - 10 aug. 2014

Till ansvarig för Dagträffar och Cafékvällar!

Finns intresse av musik och sång vid en cafékväll, dagledigträff eller gudstjänst?
Vi är glada över samarbetet under många år med olika församlingar som vi besökt med vår musik och sång.
Vår sång och musik är omtyckt och vi berättar mellan sångerna.

Vi anpassar programmet efter lyssnaren med tanke på ålder och kyrkvana – allt för att det ska vara lättillgängligt för lyssnaren.

Vi kan engageras till en låg kostnad då vi båda är pensionärer, så kostnaden för ett besök blir låg.

Blir besöket ett samarrangemang med Burundi-Hjälpen, som vi samarbetar med, önskar vi en insamling samt endast resekostnad från arrangören.
Varma hälsningar
Jane & Uno Gustafsson
Adress: Rättarvägen 6c, 713 30 Nora
Tel: 070-233 79 41,
E-post: uno@crossmail.se
Torsdag 3 September 2020
14:00-16:00 - Skottlanda Rudskoga.
Musikcafé på Träffpunkten,
Skottes väg Skottlanda
Torsdag 1 Oktober 2020
14:00-16:00 - Skottlanda Rudskoga.
Musikcafé på Träffpunkten,
Skottes väg Skottlanda
Torsdag 5 November 2020
14:00-16:00 - Skottlanda Rudskoga.
Musikcafé på Träffpunkten,
Skottes väg Skottlanda
Torsdag 3 December 2020
14:00-16:00 - Skottland Rudskoga.
Musikcafé på Träffpunkten,
Skottes väg Skottlanda