Gudstjänst, Predikan Sång och information om Burundi-Hjälpen i Storfors Frikyrkoförsamling
Konferensen i Mugara Burundi, 6 - 10 aug. 2014

Till ansvarig för Dagträffar och Cafékvällar!

Finns intresse av musik och sång vid en cafékväll, dagledigträff eller gudstjänst?
Vi är glada över samarbetet under många år med olika församlingar som vi besökt med vår musik och sång.
Vår sång och musik är omtyckt och vi berättar mellan sångerna.

Vi anpassar programmet efter lyssnaren med tanke på ålder och kyrkvana – allt för att det ska vara lättillgängligt för lyssnaren.

Vi kan engageras till en låg kostnad då vi båda är pensionärer, så kostnaden för ett besök blir låg.

Blir besöket ett samarrangemang med Burundi-Hjälpen, som vi samarbetar med, önskar vi en insamling samt endast resekostnad från arrangören.
Varma hälsningar
Jane & Uno Gustafsson
Adress: Rättarvägen 6c, 713 30 Nora
Tel: 070-233 79 41,
E-post: uno@crossmail.se
Söndag 10 Februari 2019
11:00 - Bergslagskyrkan Nora.
Sång med Karibu Singers
Torsdag 14 Februari 2019
14:00 - Skottlanda Rudskoga.
Musikcafé på Träffpunkten,
Skottes väg Skottlanda
Torsdag 14 Mars 2019
14:00 - Skottlanda Rudskoga.
Musikcafé på Träffpunkten,
Skottes väg Skottlanda
Måndag 18 Mars 2019
14:30 - Pingstkyrkan Deje.
Måndagscafé m. Karibu Singers
Sång, musik gemenskap & fika
Söndag 31 Mars 2019
11:00 - Bergslagskyrkan Nora.
Sång med Karibu Singers
Onsdag 10 April 2019
16:00-16:30 - Skottlanda Rudskoga.
Andakt på Servicehemmet Skottlanda
Torsdag 11 April 2019
14:00 - Skottlanda Rudskoga.
Musikcafé på Träffpunkten,
Skottes väg Skottlanda
Torsdag 9 Maj 2019
14:00 - Skottlanda Rudskoga.
Musikcafé på Träffpunkten,
Skottes väg Skottlanda
Söndag 2 Juni 2019
11:00 - Storfors Frikyrkoförsamling.
Gudstjänst
Musik & Sång Jane & Uno
Info. Burundi-Hjälpen
Söndag 23 Juni 2019
15:00 - Ekumenisk Gudstjänst.
Ekumenisk Gudstjänst vid Sv. Kyrkan i Grunnebacka.
Predikan Uno Gustafsson,
Sång, Musik
Kollekt, Hela Människan
Kyrkkaffe.