Konferensen i Mugara Burundi, 6 - 10 aug. 2014

Till ansvarig för Dagträffar och Cafékvällar!

Finns intresse av musik och sång vid en cafékväll, dagledigträff eller gudstjänst?
Vi är glada över samarbetet under många år med olika församlingar som vi besökt med vår musik och sång.
Vår sång och musik är omtyckt och vi berättar mellan sångerna.

Vi anpassar programmet efter lyssnaren med tanke på ålder och kyrkvana – allt för att det ska vara lättillgängligt för lyssnaren.

Vi kan engageras till en låg kostnad då vi båda är pensionärer, så kostnaden för ett besök blir låg.

Blir besöket ett samarrangemang med Burundi-Hjälpen, som vi samarbetar med, önskar vi en insamling samt endast resekostnad från arrangören.
Varma hälsningar
Jane & Uno Gustafsson
Adress: Rättarvägen 6c, 713 30 Nora
Tel: 070-233 79 41,
E-post: uno@crossmail.se
Torsdag 13 September 2018
14:00-16:00 - Skottlanda Rudskoga.
Musikcafé på Träffpumkten
Tisdag 18 September 2018
14:00-16:00 - Saronkyrkan Hallsberg.
Saronträffen
Musik & Sång o Allsång med Karibu Singers
Info. om Burundi-Hjälpen
Lördag 29 September 2018
Pingstkyrkan Kopparberg.
Kopparbergsmarknaden
Musik & Sång o Allsång
med Karibu Singers
Info. om Burundi-Hjälpen
Söndag 7 Oktober 2018
11:00 - Brokyrkan Persbol.
Gudstjänst, Predikan,
Musik & Sång Jane o Uno
Onsdag 10 Oktober 2018
16:00-16:30 - Servicehemmet Skottlanda.
Andakt o Sångstund
Torsdag 11 Oktober 2018
14:00-16:00 - Skottlanda Rudskoga.
Musikcafé på Träffpunkten
Söndag 14 Oktober 2018
16:00 - Pingstkyrkan Tannåker.
Predikan o Sång
Info. om Burundi-hjälpen
Söndag 28 Oktober 2018
11:00 - Pingstkyrkan Kopparberg.
Gudstjänst, Predikan,
Sång & Musik Karibu Singers
Torsdag 8 November 2018
14:00-16:00 - Skottlanda Rudskoga.
Musikcafé på Träffpunkten
Onsdag 14 November 2018
18:00 - Bergslagskyrkan Nora.
Cafékväll Sång Karibu Singers
Information om Burundi-Hjälpen
Söndag 18 November 2018
11:00 - Bergslagskyrkan Nora.
Gudstjänst, Predikan
Torsdag 6 December 2018
14:00-16:00 - Skottlanda Rudskoga.
Musikcafé på Träffpunkten