Byn Kizuka / Kahongwe och de nya bosättningarna

Här lägger vi ut det som berör arbetet med vatten till Kizuka och dess närområde. Planering och kostnadsberäkningar blir klart i december 2017 och i januari 2018 görs första inköpen av material för projektet.
Huvudledningens längd blir 13 km till första tanken som ska rymma 90 000 liter och 2 tankar på 25 000 liter och man beräknar att projektet ger ca 25 000 människor tillgång till rent vatten.
Var med och ge ditt stöd med din gåva på
Bankgiro 473-1584 eller Swich-nummer 123 667 26 38

Bilder från arbetet med rent vatten till Kizuka

Huvudledningens rör limmas och läggs ner.
Alla vill hjälpa till och gräva huvudledningen
Guvernören för Rumonge provinsen gästade källorna och lovordade arbetet.
För att säkra källan måste man komma ner till berget.
En svårt förorenad brunn där ytvatten samlas.
Några av Kizukas innevånare.
Källområdet ligger högt över Kizuka
Huvudledningen slingrar sig ner till byn
Ett intensivt arbete med att gräva huvudledningens 13 km
Även stora stenar måste flyttas när källan ska säkras.
En del av området Kizuka
En av sekondaryskolan i Kizuka
En grundskola i Kizuka

Vi ber om hjälp!

Vi "Burundi-Hjälpen" vill stödja och ge våra vänner hopp om att vattenförsörjningen ordnas eller förbättras. Rent vatten förändrar situationen för sjukvården och mindre lidande för befolkningen. Visste du att det dör fler barn av orent vatten än i krig.
Vi ber därför om ekonomisk hjälp från alla som vill stödja detta arbete. Att ge de återvändande flyktingarna och ortsbefolkningen i Mugara rent vatten i tillräcklig mängd.

Sänd din/era gåvor till:

Burundi-Hjälpen, Bankgiro 473-1584.

eller Swich-nummer 123 667 26 38

Märk din inbetalning "Vattenproj."