Byn Kizuka / Kahongwe och de nya bosättningarna

Här lägger vi ut det som berör arbetet med vatten till Kizuka och dess närområde. Planering och kostnadsberäkningar blir klart i december 2017 och i januari 2018 görs första inköpen av material för projektet.
Huvudledningens längd blir 13 km till första tanken som ska rymma 90 000 liter och 2 tankar på 25 000 liter och man beräknar att projektet ger ca 25 000 människor tillgång till rent vatten.
Var med och ge ditt stöd med din gåva på
Bankgiro 473-1584 eller Swich-nummer 123 667 26 38

Vi ber om hjälp!

Vi "Burundi-Hjälpen" vill stödja och ge våra vänner hopp om att vattenförsörjningen ordnas eller förbättras. Rent vatten förändrar situationen för sjukvården och mindre lidande för befolkningen. Visste du att det dör fler barn av orent vatten än i krig.
Vi ber därför om ekonomisk hjälp från alla som vill stödja detta arbete. Att ge de återvändande flyktingarna och ortsbefolkningen i Mugara rent vatten i tillräcklig mängd.

Sänd din/era gåvor till:

Burundi-Hjälpen, Bankgiro 473-1584.

eller Swich-nummer 123 667 26 38

Märk din inbetalning "Vattenproj."