Utbyggnad av vattensystemet i Mugara

Vattenprojektet i Mugara var det första Burundi-Hjälpen genomförde. Befolkningen har ökat mycket mer än vad som från början beräknades och de källflöden som idag ger vatten räcker inte till.
Man planerar att dra en 9 kilometer lång huvudledning från ett nytt källområde fram till stora huvudtanken ovanför Mugara. Tankar och tappstationer som byggdes 2012, kommer utökas med en mindre tank och några få tappstationer.
Källorna är nu inmutade och klara att byggas in och liksom planeringen var den nya ledningen ska gå fram.

Utbyggnad av det befintliga vattensystemet i Mugara

Det nya källområdet som ska komplettera vattentillgången i Mugara
En källa som befolkningen i området använder.
Burundi-Hjälpen vill stödja och ge våra vänner hopp om att vattenförsörjningen ordnas eller förbättras. Rent vatten förändrar situationen, mindre lidande för befolkningen. Visste du att det dör fler barn av orent vatten än i krig.
Vi ber därför om ekonomisk hjälp från alla som vill stödja detta arbete. Att ge de återvändande flyktingarna och ortsbefolkningen i Rumonge provinsen rent vatten i tillräcklig mängd.

Sänd din/era gåvor till:

Burundi-Hjälpen, Bankgiro 473-1584 eller Swich-nummer 123 667 26 38