Våra planerade vattenprojekt

Av dessa är fyra vattenanläggningar klara

Vatten till återkomna flyktingar och befolkningen i Rumonge provinsen

Burundi-Hjälpen prioriterar vatten, en grundförutsättning för ett tryggt liv.
Alla bör ha tillgång till vatten man kan dricka utan att riskera att bli sjuk. Tillräcklig tillgång till rent vatten skulle göra livet mycket enklare för många människor som idag lider i onödan. Rent vatten skulle göra att många färre barn dör på grund av diarrésjukdomar. Många färre människor skulle drabbas av kolerautbrott. Barn och vuxna skulle lida mindre av hudsjukdomar relaterade till brist på tvättvatten. Många hungriga skulle kunna vara mätta, om de hade vatten som räcker till bevattning. Vatten i hemmets närhet skulle spara mycket tid då kvinnor och barn skulle slippa ägna många timmar varje dag för att hämta vatten vid avlägsna platser. Barnen skulle få mer tid för lek och studier.
Burundi-Hjälpen arbetar tillsammans med lokalbefolkningen för att se till att fler människor får en säker tillgång till vatten. Källor uppe i bergen täcks in och skyddas, ledningar läggs under mark ner till uppsamlingstankar, så att det friska grundvattnet förblir säkert.
Burundi-Hjälpens arbete med vatten förändrar dramatiskt och på ett positivt sätt människors livsförutsättningar.

Rent vatten till Rumonge provinsen

Vår samarbetspartner planerar och lägger budget, tillsammans med myndigheterna, på varje projekt för att förbättra vattenförsörjningen i byarna och de bosättningar som växer fram på grund av den stora folkökningen i området. Man har planer för åtta vattenprojekt vilket skulle täcka de behov av rent vatten man ser idag.
Planering och genomförandet av vattenprojekten leds av ett team med stor erfarenhet. Man tar upp nya källor i bergen och leder vattnet till tankar som man bygger centralt och leder vidare till tappstationer i byarna. Allt material finns och anskaffas i landet.
Vattensystemen bygger på självtryck, det behövs inga pumpar eller andra maskiner för att få vattnet till byarna. Genom ledningar som läggs under mark förs vattnet ner till en centrumtank varifrån man lägger ner ledningar ut till vattenposter på strategiska punkter i området.
Arbetet utförs av de återkomna flyktingarna och lokalbefolkningen och ger arbete och inkomst för befolkningen. Transporter av allt material som ledningar, sten, cement, sand m.m utförs av lokala transportfirmor vilket också ger arbetstillfällen.
Man beräknar att det finns möjlighet att ge hela provinsen Rumonge, alla byar och nya befolkningscentra tillgång till rent vatten. Allt genom att täcka in och leda ner vatten från bergskällor som ännu inte är utnyttjade. Kostnaden beräknas till under 50 kronor per innevånare under överskådlig tid.

Gunnar Swahn, missionsansvarig i Filadelfia Stockholm under många år besökte Mugara

Gunnar Swahn, Missionssekreterare Filadelfia Stockholm, besökte vecka 37 Mugara.
Bland annat såg han vattenprojektet som startade aug. 2011 i Mugara och som under okt. 2012 blev klart. Det nya vattensystemet ger befolkningen i Mugara och de nya byarna med återvändande flyktingar, Busebwa och Kahangaye, mer än 67 000 människor rent vatten.
Gunnar Swahn skriver:
"När jag såg vattenprojektet blev jag glad! Det var välplanerat och välbyggt – och i mina ögon var vattentankarna vackra. Och tänk vad välbehövligt! Att få tillgång till rent vatten så nära sitt hus gör livet både enklare och bättre.
När jag stod vid den tredje av vattentankarna och fick projektet presenterat i siffror gjorde jag ett snabbt överslag. Tänk att för mindre än en 50-lapp får en medmänniska tillgång till vatten under överskådlig framtid! Du och jag kan knappt ta varsin kopp kaffe på ett trendigt café för den summan. Så billigt – och så livsförvandlande.
Bra jobbat, Burundihjälpen!
Be blessed"
Gunnar Swahn
Missionssekreterare Filadelfia Stockholm

Vi ber om hjälp!

Vi ber därför om ekonomisk hjälp från alla som vill stödja detta arbete. Att ge de återvändande flyktingarna och ortsdbefolkningen i Mugara rent vatten i tillräcklig mängd.
Burundi-Hjälpen vill ge våra vänner hopp om att vattenförsörjningen ordnas eller förbättras. Rent vatten betyder en annan situation för sjukvården och mindre lidande för befolkningen. Visste du att det dör fler barn av orent vatten än i krig.

Sänd din/era gåvor till:

Burundi-Hjälpen: BANKGIRO 473-1584 eller Swich-nummer 123 667 26 38

Märk din inbetalning "Vattenproj."

Vi ber om hjälp!

Flera hundra tusen som 1972 flydde till Tanzania och DR Kongo undan det blodiga inbördeskriget tvingas nu återvända till en mycket osäker framtid.
Tiotusentals människor har inget att återvända till de saknar bostad, mat och möjlighet att försörja sig. Många tar nu sin tillflykt till skolor, kyrkor och familjer som tillfälligt upplåter sina hem.
De återvändande får bygga upp sitt liv för 3:dje och 4:de gången. Har man ingen plats att komma tillbaka till, samlas man upp i läger. Det är en fruktansvärd situation dessa människor hamnat i när de återvänder till sitt eget land.
Vi som församlingar vill göra vad vi kan för att hjälpa och vill förmedla alla medel som kommer in. Varje krona som går in på Burundi-hjälpens konto, går utan avbränningar direkt till arbetet i Burundi. Ev. omkostnader står församlingarna för.
Låt oss hjälpas åt att göra allt vi kan för att lindra nöden!
Arr: Rudskoga kyrka, Brokyrkan Rudskoga och Betania Rudskoga.

Sept. -09, kom ett mail från Mugara, ett område i västra delen av Burundi

Vi ber, hjälp oss, hjälp oss och än en gång hjälp oss!!!

Strömmen av människor som kommer tillbaka från flykten fortsätter, svårigheter att få någonstans att bo ökar.
Det finns inget vatten därför att det vatten som finns räcker inte till den stora folkökningen och allt vatten är infekterat.
De lider svårt och många dör av malaria och infektioner, därför att det inte finns pengar till medicin. Det är svårt med mat, det finns ingen majs, ingen kasawa, inga bönor och inget ris kvar från förra året och inget kvar av skörden folk fick för 3 månader sedan.
Flyktingarna får inget område att odla så de kan få fram egen mat.
Nu går folk bara och väntar på döden på grund av svält.

Vi ber till er vänner, hjälp oss, hjälp oss och än en gång hjälp oss!!!

Gud välsigne er.
Er vän i Herren Jesus
Pastor Eliasson Bubonye

Ledarnas synpunkter och tankar i Mugara

Pastor Bubonye Eliasson
Ledare i Flyktingarbetet
Barankunda Simon-Pierre
Pastor föreståndare
Vi känner stor tacksamhet till er som av hjärtat vill hjälpa oss.
Vattenfrågan är ett stort problem och mycket viktig att lösa. Från Tanzania och DR Kongo är det mer än 200 000 som kommit tillbaka, en befolkningsökning på 50/52 % på kort tid. Väldigt många blir sjuka i Tyfoidfeber, olika magsjukdomar och hundratals barn dör före fem års ålder, allt beroende på förorenat vatten. Dessutom är det svårt att överhuvudtaget få vatten. Många måste gå 1 till 2 km för att nå dit där det finns vatten. Väl framme är kön lång och vattnet slut i tanken innan alla har fått.
Gud välsigne er för att ni vill hjälpa oss med vatten.
Edra syskon i Herren