Minnesgåva

En gåva för livet!
Hedra den bortgångne med en gåva till Burundi-hjälpens arbete, det är uppskattat och ofta en önskan från anhöriga. Din minnesgåva blir inte bara ett fint sätt att hedra den bortgångne, den ger också svårt utsatta människor möjlighet till mat, medicin och omsorg.
När du ger din gåva sänder vi ett fint telegram till närmast anhörig eller till begravningsbyrå.
Minnestelegram
Tänk på att göra detta i god tid så att du säkert hinner få telegrammet.
Uppgifter vi behöver när du beställer telegram:
• Namn på den avlidne som du vill hedra.
• Namn och adress dit telegrammet ska skickas, en anhörig eller till den begravningsbyrå som har hand om begravningen.
• Namn på de personer som på telegrammet vill säga en sista hälsning och vem som kommer att sätta in gåvan.
• Eventuellt en vers om du vill ha med en sådan.
• Din gåva kommer att gå till Burundi-hjälpens verksamhet i arbetet för att ge glädje och framtidstro till behövande flyktingar i Burundi.
När du ger din gåva
Den summa du vill ge är valfri och kommer inte att anges i telegrammet.
När du betalar in gåvan, skriv ditt namn och vem du vill hedra.
Vi postar telegrammet samma arbetsdag som inbetalningen kommer till oss.