Vill du stödja vårt arbete?
Vi vill hjälpa återvändande flyktingar i Burundi som levt i grannländernas flyktingläger i nära 4 decennier.
Du kan stödja Burundihjälpens arbete på flera olika sätt. Oavsett hur du väljer att hjälpa till, kommer din gåva att förändra framtiden för en annan människa.
Vanligast är att skänka en gåva i form av pengar. Du kan ge en engångssumma eller bli månadsgivare.
Tack vare att allt arbete inom Burundihjälpen sker ideellt kan du vara säker på att ditt bidrag alltid når fram till dem som bäst behöver det. Din gåva gör skillnad!
MINNESGÅVA. Skänk en gåva till minne på en begravning. Du kan ange direkt på inbetalningen vem gåvan gäller och var den ska skickas. Det går också bra att betala med Swish och skicka ett mail till oss om vem gåvan avser.
HÖGTIDSGÅVA. Skänk en gåva för att fira en högtid. Du kan ange direkt på inbetalningen vem gåvan gäller och var den ska skickas. Det går också bra att betala med Swish och skicka ett mail till oss om vem gåvan avser.
TESTAMENTE. En del av Burundi-Hjälpens ekonomiska medel kan komma genom testamenten. Ett testamente behöver inte vara svårt att skriva. Det finns stora möjligheter att formulera din önskan.
Resultat sedan 2009
Vi är väldigt tacksamma över de Second Hand butiker och kyrkor som vi samarbetar med. Din Second Hand butik eller din församling kan också bli med och stödja Burundi-Hjälpens arbete.
Att pengarna verkligen kommer fram och används på rätt sätt är en grundförutsättning för ett biståndsarbete som verkligen gör skillnad.
Burundihjälpen är ett insamlingsarbete som innehar eget bankkonto i Sverige och i Burundi. Allt kontrolleras så att pengarna går till det ändamål givaren har valt för sin gåva.
Sedan starten i okt. 2009 har 100 procent av insamlade medel gått till våra olika ändamål. Allt arbete i Sverige och Burundi är ideellt och kostnaderna för administration, som inbegriper löner, kontorskostnader, resor, kostnader för information och insamling, m.m. sponsras av församlingarna och företag.
Varje år ger Burundihjälpen ekonomiskt stöd till olika hjälpinsatser för de återkomna flyktingarna och befolkningen i Rumongeprovinsen i Burundi.
Bidragen skickas direkt till vår lokala partner i Mugara, som redovisar hur arbetet fortskrider och hur pengarna har använts.
Dessutom gör vi besök på plats och granskar arbetet och den ekonomiska redovisningen.
Burundihjälpen har ett kontrollsystem för att säkerställa att pengar används på rätt sätt.
• Vi har löpande kontakt med vår samarbetspartner och följer upp varje projekt både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.
• I vår kontinuerliga dialog med vår samarbetspartner stöttar vi dem i utvecklingen av deras arbete och besöker dem för att själva se arbetet på plats.
Olof Djurfelt skriver: Det kommer nödrop om läget för flyktingar som återvänt från Tanzania till Burundi. Pastor Augustin pingstförsamlingen Mugara, är förtvivlad över att inte ha mat att ge åt de hungrande.