Utbyggnad av vattensystemet i Mugara
Vattenprojektet i Mugara var det första Burundi-Hjälpen genomförde.
Befolkningen har ökat mycket mer än vad som från början beräknades
och de källflöden som idag ger vatten räcker inte till.
Man planerar att dra en 9 kilometer lång huvudledning från ett nytt källområde fram till stora huvudtanken ovanför Mugara. Tankar och tappstationer som byggdes 2012, kommer utökas med en mindre tank och några få tappstationer. Källorna är inmutade och klara att byggas in och liksom planeringen för, var den nya ledningen ska gå fram.
Utbyggnad av vattensystemet i Mugara
Vattnet flödar
Huvudledningens rör är nu framme och ska läggas
Huvudledningens rör limmas och läggs ner.
Det nya källområdet som ska komplettera vattentillgången i Mugara
Ministern för miljö o vatten i Burundi med sitt följe besöker området.
Här rensar man för att berget ska bli rent vid källflödet
Huvudledningens rör ska fraktas upp till området
Huvudledningen kräver mycket rör.
En källa som befolkningen i området använder.
Här berättar man hur arbetet är fungerar besökarna från Bujumbura
Man ska ta bort all växtlighet och jord kring källan
Keramiklera lastas för att säkra källorna.
En av de nya källorna rensad och säkrad
Burundi-Hjälpen vill stödja och ge våra vänner hopp om att vattenförsörjningen ordnas eller förbättras. Rent vatten förändrar situationen, mindre lidande för befolkningen. Visste du att det dör fler barn av orent vatten än i krig.
Vi ber därför om ekonomisk hjälp från alla som vill stödja detta arbete. Att ge de återvändande flyktingarna och ortsbefolkningen i Rumonge provinsen rent vatten i tillräcklig mängd.