Vattenprojektet Mugara

Rent vatten till byn Mugara och de nya bosättningarna
Den 26 okt. 2012 kom bilderna som visar att det nu flödar rent vatten i Mugara
Vattensystemet ger rent vatten till 67 000 människor i byn Mugara och de nya byarna Busebwa och Kahangaye.
En vattentank rymmer 102 000 l, 2 st. vattentankar på 60 000 l. och 29 tappstationer, placerade så att alla ska ha nära till rent vatten.
En fantastisk förändring!
Tack alla givare som gjort detta möjligt. Rent vatten räddar liv!
Rapport från Vattenprojektet
Mugara 2012 09 15
Man är inne i avslutningen av vattenprojektet i Mugara, vattentankarna i Busebwa och Kahangaye är klara, ledningar läggs ut till tappställen som gjuts och monteras.
Under oktober beräknar man att kunna öppna kranarna, det betyder rent vatten till 67 000 människor.
Under året som vattenprojektet pågått har nära 500 återvändande flyktingar fått arbete med vanlig dagsersättning. Det har betytt mycket för dom familjer som berörts och med tillgång på rent vatten kommer hälsoläget att förbättras mycket i hela området. Ännu fattas ca 35 000 Kr till projektet.
Kan du sända en gåva till avslutningen av vattenprojektet på vårt bankgiro 473-1584?
Gud välsigne varje glad givare!
1.
4.
7.
2.
5.
8.
3.
6.
9.
Rapport från Vattenprojektet
Mugara 2012 08 10
Stora tanken på 100 000 liter färdig och de två mindre tankarna i Busebwa och Kahangaye snart klara. Ledningar ska läggas och tappställen gjutas och monteras.
Tack alla som hjälper till i detta, men håll ut och fortsätt att ge.
I slutet av augusti ska vi ut med mycket pengar i avslutningen av vattenprojektet i Mugara. Ännu fattas pengar till den sista delens färdigställande. Det vore underbart om du kunde sända oss en rejäl gåva!
Gud välsigne varje glad givare!
Bilder från tankbyggena i Mugara
Mugara 2012 07 23
Bilder från arbetet med att bygga stora vattentanken som ska rymma 102 000 liter i Mugara.
Bilder från arbetet med att bygga stora vattentanken som ska rymma 102 000 liter i Mugara.
Klicka på bilderna, för större bild
1.
4.
6.
2.
1. Grunden grävs till stora tanken
2. Stora tankens grund byggs
3. Tankens vägg byggs upp
4. Väggen är snart färdig
5. Väggen putsas så den blir tät
6. En av de små tankarna byggs
7. Makadam slås till gjutningarna
8. Det går åt mycket sten
Det ger arbete och inkomst till flyktingarna.
7.
3.
5.
8.
Man håller nu på att avsluta bygget av den stora 102 000 liters tanken. Bygget av de två mindre tankarna på 60 000 liter i byarna Busebwa och Kahangaye har påbörjats. Snart har 67 000 människor i Mugara rent vatten!
I Mugara gläds nu alla åt att deras vattenproblem snart är lösta. Där den stora tanken snart är färdigbyggd kan man redan få vatten i de gamla ledningarna i byn.
Vad som återstår är att gräva och lägga rören till de två ledningarna på ca 4 km vardera och tappstationer i byarna.
Tack alla som hjälper till med medel till detta, men håll ut och fortsätt att ge. Ännu fattas pengar till den sista delens färdigställande.
Bilder från vattenprojektet, tagna första veckan mars 2012
Bilderna visar hur man arbetar med att bygga vattentanken vid källan uppe i berget.
Alla hjälper till med att bära fram sten till grunden i den oländiga terängen.
Andra gräver ledningsdiket och lägger ner den grova ledningen.
Svårigheterna med vatten genom den stora folkökningen på grund av de återkomna flyktingarna från Tanzania fortsätter bara öka.
Vi har genom de medel vi fått, köpt in de grova rören, cement, armeringsjärn och väntar på sten, sand, mera cement och de smalare rören som ska läggas ut i byarna. Vi behöver mycket hjälp i vattenprojektet, så snart som möjligt.
Klicka på bilderna, för större bild
Mugara 2012-02-20
Rapporter från Vattenprojektet
Vattenprojektets utveckling från källan i bergen till Mugara, Gahangaye och Busebwa
Kära vänner som stöder oss genom Burundi-Hjälpen.
Svårigheterna med vatten genom den stora folkökningen på grund av de återkomna flyktingarna från Tanzania fortsätter bara öka.
Vi har genom de medel vi fått, köpt in de grova rören, cement, armeringsjärn och väntar på sten, sand, mera cement och de smalare rören som ska läggas ut i byarna.
Vi behöver mycket hjälp i vattenprojektet, så snart som möjligt. Vi kommer sända en ekonomirapport på medel vi fått och vad de gått till inom den närmaste tiden.
Men vi ber också om en fortsatt hjälp till mat för flyktingarna som lider mycket svårt av svält och sjukdomar. Ni måste fortsätta med hjälp till mat och medicin också detta år!
Gud ska välsigna er!
Pastor Bubonye Eliasson
Ledare i Flyktingarbetet
Bygget av vattentankar och grävning av vattenledningen från bergen ner till Mugara.
2/12 2011
Vattenprojektet som startat under hösten fortskrider.
Grävningsarbetet för vatten-ledningarna och gjutningen av vattentankar har startat. Leveransen av huvudledningens rör gjordes vecka 48.
Under början av 2012 ska ledningarna läggas till de nya bostadsområdena Busebwa och Kahangaye, med återvändande flyktingar från Tanzania och Congo.
Kvinnor och barn går ofta upp till tre timmar varje dag för att hämta vatten, som sannolikt kommer att göra dem sjuka.
Smutsigt vatten dödar fler barn än krig!
Hjälp oss ge fler barn och vuxna möjlighet att överleva och utvecklas.
Din gåva är avgörande! Projektet finansieras helt av våra gåvogivare.
Hämtning och hemtransport av huvudledningens rör.
Burundi-Hjälpen vill stödja och ge våra vänner hopp om att vattenförsörjningen ordnas eller förbättras. Rent vatten förändrar situationen, mindre lidande för befolkningen. Visste du att det dör fler barn av orent vatten än i krig.
Vi ber därför om ekonomisk hjälp från alla som vill stödja detta arbete. Att ge de återvändande flyktingarna och ortsbefolkningen i Rumonge provinsen rent vatten i tillräcklig mängd.
Burundi-Hjälpen,
Bankgiro 473-1584