Sjukvård
Vattenproj.
Skolproj.
Resultat
Betania

Vi vill hjälpa Burundis återvändande flyktingar som levt i grannländernas läger i nära 4 decenier.

Dec. 2011

Rapport från Mugara Burundi

Gott Nytt År.
Stort tack kära vänner för all hjälp. Ni har räddat livet på tusentals av dom som kommit tillbaka från Tanzania och Congo.
Gud som bevarat oss i allt som hänt under det gångna året, ska också göra det i det nya år vi nu går in i. I vårt arbete har vi under 2011 kunnat se Herrens hand och ledning dag för dag.
Jag vill berätta om hur situationen är just nu hos oss.
Matsituationen är fortfarande mycket svår för alla som sedan 2008 kommit tillbaka från Tanzania. De återkomna flyktingarna har inte fått mark att odla på för att själva producera sin mat.
Men vi kan ändå med tacksamhet säga att några få som kom 2008, har fått lite mark om än mycket små områden. Därför ber vi om er hjälp också 2012 och 2013 innan de återkomna flyktingarna har blivit självförsörjande.
Ett mycket stort problem är rent vatten. Vi har fått stor och välkommen hjälp genom Burundi-Hjälpen och har kunnat köpa in rör och material som behövs till vattenprojektet i Mugara.
Vi hör att rent vatten är livet, men det som finns här räcker inte genom den kraftiga befolkningsökningen, av de som kommit tillbaka.
Vi har en ny källa (uppe i berget) som vi kommer att lägga rör från och ner till Mugara centrum och vidare ut till de nya befolkningscentra. Vi ber om fortsatt hjälp att kunna slutföra detta.
Mormor tar hand om barnbarnen
Barnen får mat vid en utdelning
Flicka med sin farmor
Kostnaderna för medicin är ett annat stort problem genom de svåra sjukdomar som kommer genom orent vatten och svält. Det drabbar de återkomna flyktingarna svårt och många dör.
Sjukvården måste ta betalt för medicin och vård, staten ger bara stöd till mödrar och barn innan barnen fyllt fem år.
Våra ”Health center” rapporterar om stora problem och vi måste hjälpa (betala) för medicin och vård för de medellösa.
Vi har stora behov av hjälp, för att så många som möjligt ska överleva och få ett ordnat liv efter sin återkomst från Tanzania och Congo.
Varma hälsningar
Eliasson Bubonye
Pastor
Ansvarig för arbetet i Mugara
2011 11 23
Stödet till flyktingarna
Stödet till de återkomna flyktingarna i Mugara-regionen är minimalt. Periodvis har ett fåtal andra aktörer funnits, idag finns bara Burundi-Hjälpen på plats.
Människorna som får hjälp har varit undernärda under lång tid, med allt vad det innebär av viktminskning och orkeslöshet.
De värst drabbade är, som alltid barnen som riskerar att dö eller att drabbas av kroniska hälsoproblem.
Medan återvändare nu flyr till andra länder, inte från krig, utan från svält och sjukdomar fortsätter transporterna från Tanzania och Congo.
Det är nu ca 65 000 återkomna flyktingar i Mugara-regionen som hjälparbetarna har kontakt med.
Mat och vatten är ett jätteproblem, några områden har inte fått någon hjälp de senaste sju månaderna, vi måste göra mer!
Efterhand som vi får rapporter och bilder uppdaterar vi vår webbsida.
Rekommendera gärna Församlingar, Second handbutiker, din arbetsplats och andra ett besök för information om Burundi-hjälpen och de återvändande flyktingarnas situation.
Ta kontakt via: E-post: burundihjalpen@hotmail.com eller Telefon 070-233 79 41
Matutdelning

Rent vatten!

De vattensystem som finns, räcker inte till den kraftiga befolkningsökning som nu sker genom de återvändande flyktingarna.
Orent vatten, brist på grundläggande sanitet orsakar 80% av alla sjukdomar.
Barn och vuxna dör av sjukdomar som orsakats av bristande tillgång på rent vatten, bristfällig sanitet och dålig hygien.
Kvinnor och barn går ofta upp till tre timmar varje dag för att hämta vatten som sannolikt kommer att göra dem sjuka. Smutsigt vatten dödar fler barn än krig.
Hjälp oss ge fler barn och vuxna möjlighet att överleva och utvecklas.
Vattenprojekt för att förbättra vattensituationen i Mugara.
Din gåva är avgörande!
Projektet finansieras helt av våra gåvogivare.
Läs mer ....
Märk betalningen "Vatten"

Från BBC Africa

Ut över världen ges ingen information om de återvändande (återförda) flyktingarnas situation. Ingen visar och tar upp deras belägenhet, dom dör av hunger och sjukdomar. De behandlas av sitt eget land som boskap, som motas ut på fält utan bete.
BBC-reportrarna säger att alla som hör detta måste göra allt för att uppmärksamma FN på vad som händer.
De som har möjlighet och kontakter i FN och UNHCR borde fråga om dessa människor som förflyttas så brutalt, anses de vara människor eller djur?
Hört på radio BBC Africa

Hjälpen når fram!

I Mugara hjälper man de återvändande flyktingarna som förs tillbaka från Tanzania och Congo och som drabbas av svält och svåra sjukdomar, någon
har sagt ”en humanitär katastrof i det tysta”.
Man arbetar hårt för att bistå dessa människor som hamnat i en omöjlig situation. Nödhjälpen består framför allt av mat, sjukvård och vatten.
Mugara får stöd av Burundi-hjälpen, och gör allt som står i deras makt för att rädda så många människor som möjligt.
Genom hjälpen har man räddat livet på tusentals av de återkomna flyktingarna som annars skulle dött i svält.
I höst öppnas fyra nya sjukvårdkliniker och man har då sju kliniker i området. Arbetet med matutdelning, vatten och sjukvård fortsätter.
Men behoven är enorma, hjälpen vi har räcker inte till alla.
Vi behöver din hjälp för att kunna hjälpa fler!!
Mugara 2011-08-08
Rapport om matutdelningen.
Genom er hjälp har vi räddat livet på tusen och åter tusen av de återkomna flyktingarna som annars skulle dött i svält.
Av sista utskicket av pengar kunde vi köpa in 3 transporter med mat.
Just nu är det två uppsamlingsläger av flyktingar som vi måste hjälpa, de har inte fått hjälp med mat på 7 månader.
Vi vill göra allt för att så många som möjligt ska kunna räddas. Tack för er hjälp och vi ber att Gud ska välsigna er.
Pastor Eliasson Bubonye
Ledare för hjälparbetet i Mugara

Pingsts arbetsutskott för Burundi uttalar sig ...

Mugara 2011-08-02
Vänner i Sverige, vi hälsar er i Jesu Kristi namn.
Tack för att ni fortsätter att hjälpa oss.
Några bilder som jag tror, kan visa hur man här i Mugara har svårigheter att få vatten, dels vid de allmänna tappstationerna och även hos privatpersoner som samlat regnvatten eller försökt gräva en brunn.
Allt beror på den stora folkökningen, sedan 2008, när människor kommer tillbaka från Tanzania och Congo där de levt som flyktingar.
I dag är kranarna tomma på varje tappstation minst 3 dagar på grund av att vattnet inte räcker och därför måste ransoneras.
Bilderna försöker visa hur människor trängs och bråkar för att få vatten när det kommer och hur de öser ur vattensamlingar för att få med något vatten hem efter många dagars väntan.
Vi har en källa som ger mycket vatten uppe i bergen ovanför Mugara, torkar inte under torrperioden och här startar nu ett vattenprojekt.
Vänner hjälp oss att få rent vatten i tillräcklig mängd.
Sjuk- och dödstalen kommer då att minska.
Guds rika välsignelse
Pastor Eliasson Bubonye
Ledare för hjälparbetet i Mugara
Burundi-Hjälpen finns nu på Facebook med aktuell information om arbetet och de återvändande flyktingarnas situation i Burundi!
Genom att "gilla" Burundi-Hjälpen på Facebook hjälper du automatiskt till att sprida information om oss. Var med och rädda liv!

Rent vatten!

De vattensystem som finns, räcker inte till den kraftiga befolkningsökningen.
Flera av de områden där återvändande flyktingar nu samlas, saknar rent vatten, i några områden är situationen mycket svår.
Bristen på vatten skapar konflikter, infektionssjukdomar och svält. Varje dag dör människor i sjukdomar orsakade av brist på rent vatten.
Detta vill vi - tillsammans med dig - göra något åt!
Ett vattenprojekt startar i Mugara aug. 2011 för att förbättra vattensituationen.
Din gåva är avgörande eftersom projektet finansieras
av våra gåvogivare till hundra procent.
Ge din gåva här! använd Bankgiro 473-1584,
Märk betalningen "Vatten "
Läs mer ...
Mugara 2011-07-08
Vänner i Sverige, vi hälsar er i Jesu Kristi namn.
Tack för att ni fortsätter att hjälpa oss.
Det är nu mer än 50 000 återkomna flyktingar i olika läger inom vårt område. Under maj-juni var det uppe-håll med transporterna av flyktingar från Tanzania, men enligt uppgifter vi fått är det mer än 50 000 som nu samlas upp i Tanzania.
Dom ska återföras till Burundi efter att de gamla lägren från 1972 nu stängs. Hur många som kommer till vårt område av dessa vet vi inte.
Situationen är mycket svår för alla, infektionssjuk-domar, svält, och malaria tar 100-tals liv varje vecka. Man saknar mat, rent vatten och medicin.
Med er hjälp vill vi göra allt för att så många som möjligt ska kunna räddas.
Pastor Eliasson Bubonye
Ledare för hjälparbetet i Mugara
Mugara 2011-05-06
Våra vänner i Sverige!
Tack för all hjälp och för att ni fortsätter att hjälpa oss.
Vi har haft besök av *Henry och Anna-Karin Stålgren som rest i uppsamlingslägren och sett med egna ögon vilken svår situation de återvändande flyktingarna har, utan mat, medicin, kläder och ingen plats där de kan bosätta sig.
Barn och gamla är svårt sjuka i malaria, tyfoidfeber och magsjukdomar på grund av orent vatten. Väldigt många lider av undernäring och svält.
Vi behöver hjälp med mat, vatten och medicin för att kunna rädda livet på så många som möjligt.
Pastor Eliasson Bubonye
Ledare för hjälparbetet i Mugara
Hjälp oss hjälpa!
Låt oss hjälpas åt att göra allt vi kan för att lindra nöden!
Mugara 2011-03-09
Vänner i Sverige, vi hälsar er i Jesu Kristi namn.
Tack för all hjälp och att ni fortsätter att hjälpa oss.
Sista veckan i februari återupptogs transporterna av flyktingar från Tanzania.
Enligt uppgifter vi fått är det i nuläget ca 35 000 som samlats upp nära gränsen,som ska återföras till Burundi.
Hur många som kommer till Mugara-området av dessa vet vi inte men ca 600 har redan kommit.
I vårt område närmar det sig nu 50 000 flyktingar som finns i läger inom vårt arbetsområde. Bara ett fåtal har kunnat flytta ut till eget boende i hus de byggt själva eller som UNHCR har byggt. Vi känner bara till en handfull som fått åkermark som de kan odla.
Situationen är mycket svår för alla som återvänt, svält, infektionssjukdomar och malaria tar många liv. Man saknar rent vatten och medicin.
Hjälp med mat, vatten och medicin är vad vi behöver för att kunna rädda livet på så många som möjligt.
Vi behöver all hjälp vi kan få av er.
Pastor Eliasson Bubonye
Ledare för hjälparbetet i Mugara
Låt oss hjälpas åt att göra allt vi kan för att lindra nöden!
Hjälp oss hjälpa!!!!
Arr: Rudskoga kyrka, Nysund Rudskoga Missionsförsamling och Betaniaförsamlingen Rudskoga.

Fakta

Burundi, mindre än Småland med ca 10,5 milj. innevånare
- Burundi, en stat i Östafrika som gränsar till Tanzania, Kongo och Rwanda.
- President sedan 2005 års demokratiska val, Pierre Nkurunziza
- Landet har 17 provinser, på en yta som Småland, en 16-del av Sveriges yta.
- Landets innevånareantal är nu ca 10,5 miljoner.
- Medelålder 16,7 år (2009) medellivslängd 48,5 år (2005)

Våra sponsorer

Sjukvård
Vattenproj.
Skolproj.
Evenemang
Resultat
Betania