Om oss

Burundi-Hjälpen är en kristen hjälporganisation som bedriver biståndsarbete.
Insatser sker med inriktning att stödja sjukvård, skolors utbyggnad, motverka svält och ge befolkningen tillgång till rent vatten. Hjälpen ges oavsett kön, etnisk, religiös eller politisk tillhörighet. Verksamheten finansieras framför allt genom bidrag från allmänheten. Burundi-Hjälpen arbetar i Rumonge provinsen i sydvästra Burundi.
Grundarna till Burundihjälpen, Uno och Jane Gustafsson, startade verksamheten på uppdrag av kyrkorna i Rudskoga i september 2009. Maj 2020 togs ansvaret för administrationen över av Bergslagskyrkan i Nora.
Uno har varit verksam som missionär i grannlandet Tanzania sedan 1974 och känner väl till befolkningens livssituation.
Burundi är ett av världens fem fattigaste länder, med hög folktäthet, begränsade naturtillgångar, känslig odlingsjord.
Så startade Burundi-Hjälpen
Vi vill hjälpa Burundis återvändande flyktingar som levt i grannländernas läger i nära 4 decennier.
Hjälpprojektet, Burundi-hjälpen
Bakgrund
Burundi-hjälpen startade i september 2009 av tre kyrkor, Rudskoga kyrka, Nysund Rudskoga Missionsförsamling, Betaniaförsamlingen Rudskoga (Pingst), de enda kyrkorna i bygden. Rudskoga ligger i sydöstra hörnet av Värmlands län i Kristinehamns Kommun och är ren landsbygd utan något egentligt samhälle. (Jordgubbsbygd med smultronställen)
Uno och Jane Gustafsson besökte Burundi februari 2009 på inbjudan av en kyrka i Mugara. Uno G. har sedan 1974 arbetat för missionen i Tanzania och i ca 20 år bott där och haft kontakt med de flyktingar som flydde från det mycket blodiga inbördeskriget i Burundi 1972.
Anledningen till inbjudan var att 2008 började Burundiflyktingarna i Tanzania fraktas tillbaka till sitt hemland och kyrkan i Mugara ville visa situationen de hamnade i. Februari 2009 hade ca 2000 flyktingar kommit till Rumonge provinsen i Burundi, där församlingen i Mugara arbetar. Efter hemkomsten, försökte man att genom någon hjälporganisation starta en insamling, men ingenting hände.
I aug. 2009 kom ett brev
”Vi ber, hjälp oss, hjälp oss och än en gång hjälp oss!!!
Strömmen av människor som kommer tillbaka från flykten bara fortsätter och svårigheter med att få någonstans att bo bara ökar.
Det finns inget vatten därför att det vatten som finns räcker inte till den stora folkökningen.
De lider svårt av malaria därför att det inte finns pengar till medicin. Det är svårt med mat, majs, kasawa, bönor och ris från förra året är slut och inget kvar av skörden folk fick för 3 månader sedan. Flyktingarna får inget område att odla så de kan få fram egen mat. Nu går folk bara och väntar på döden på grund av svält.
Vi ber till er, våra vänner, hjälp oss, hjälp oss och än en gång hjälp oss!!!”
Er vän i Herren Jesus
Eliasson Bubonye
Brevet lästes upp när de tre kyrkornas ledare i Rudskoga var samlade 2 sept. och det beslutades då att ”Vi gör något själva” . Där startade ”Burundi-hjälpen” och första insamlingen var 13 okt. 2009 i Rudskoga kyrka.
Flyktingarnas situation
Antalet återvändande flyktingar i Mugara-området har bara ökat och situationen är fruktansvärd, de får ingen plats där de kan bygga sin bostad och ingen åkermark. Inget eller mycket få tillfällen har löften de fått infriats, om mat, sjukvård, bostad och åkermark i samband med återtransporten.
De försöker klara sig själva, bor under presenningar som varje familj får av FN:s flyktingorgan UNHCR. Följden blir svält, sjukdom och många, ca 100 pr vecka dör, speciellt barn och gamla. Drygt fyra hundra bostäder på 35 kvadratmeters byggyta har byggts av UNHCR i området men är bara en marginell hjälp.
Burundi-hjälpens målsättning
Burundi-Hjälpens målsättning är att hjälpa så många som möjligt att överleva, med mat, rent vatten och medicin tills de får möjligheter att klara sig själva. Församlingen i Mugara ansvarar för arbetet och har organiserat team som följer utvecklingen och hjälper de mest behövande vid varje utdelningstillfälle.
Sedan starten i oktober 2009 har mat, oftast i form av ris och bönor, delats ut i portioner av 2 kg per individ och vecka. Matutdelning görs allt eftersom medlen kommer in från våra gåvogivare och man beräknar att ca 25% av det verkliga behovet kunnat fyllas. Men det betyder tusentals människors överlevnad.
Vattenprojekten leds av ett team med erfarenhet av vattenkällor i bergen, som arbetat sedan 80-talet i området och som tillhör församlingen. Man tar upp källor i bergen och leder vattnet till tankar man bygger centralt och leder vidare till tappstationer i byarna. Arbetet utförs av de återkomna flyktingarna mot full lön som därigenom får ekonomi till det allra nödvändigaste.
Insamlade medel som går in på Burundi-hjälpens bankkonto, överförs till vårt bankkonto i Burundi, konton som endast används till hjälparbetet. Från starten beslöts att alla omkostnader skulle sponsorer och församlingarna stå för. Därför garanteras varje krona gå till det den är avsedd, i hjälparbetet för de återvändande flyktingarna i Mugara-området i Burundi.
Information från Rumonge, en provins i västra delen av Burundi
Bilder från Rumonge tagna av en fotograf från Rumonge, en stad ca 10 km norr om byn Mugara.
Kontakt 30/12 2009
Tack för att ni från Sverige gör det möjligt för oss att lindra nöden, säger pastorerna Augustin Ntunzwenayo
och Simon-Pierre Barankunda.
Under december har strömmen av flyktingar minskat och det är fortfarande ca 22.000 flyktingar i Mugara.
Enligt uppgifter man fått, kommer det att öka drastiskt under början av 2010. UNHCR ska då föra över de hundratusentals flyktingar som nu samlas upp i tillfälliga läger i Tanzania.
Man berättar att det månd. 29/12 var matutdelning, ca 4000 fick ris och bönor, mat för en vecka.
Maten räckte dock inte utan det var tusentals som blev utan hjälp.
Antalet flyktingar är nu över 22.000 som inte har mat, vatten och medicin.
Vi förstår inte hur det ska gå! Vi ser inga möjligheter att ta emot flera tusen till här i Mugara. Det kommer att bli ohållbart, säger Eliasson Bubonye.
2009 10 26 Nytt från Mugara
Hjälpen från Rudskoga når fram. Vi har fått bilderna från första matutdelningen den 21/10
Vår kontakt Eliasson Bubonye berättar att pengarna vi sände ut från insamlingen i Rudskoga kyrka kommit fram.
De har köpt in mat och onsdagen den 21/10 var den första utdelningen av mat till de återvändande flyktingarna i Mugara.
Antalet familjer är nu över 1.700 och det betyder att det är mer än 20.000 personer som inte har mat, vatten och medicin.
Ca 2000 personer fick en veckas minimibehov av ris och bönor.
Vi tackar Gud för att ni från Sverige gör det möjligt för oss att lindra nöden säger han.
Tidningen Dagen den 10 nov.
Olof Djurfelt skriver:
Det kommer nödrop om läget för flyktingar som återvänt från Tanzania till Burundi.
Pastor Augustin pingstförsamlingen Mugara, är förtvivlad över att inte ha mat att ge åt de hungrande.
2009 10 13 Hört på telefon från Mugara!
På telefon berättar Eliasson Bubonye om att problemen ökar. Svält, sjukdom och död i byn Mugara ökar och de som kommit tillbaka från sin landsflykt vet inte hur de ska klara sig till nästa dag.
Nu är det över 1.500 familjer som kommit bara till byn Mugara och det betyder mer än 18.000 personer.
Ingen av alla de stora världsomfattande hjälporganisationerna har ännu uppmärksammat denna oerhörda katastrof.
Mugara 2009 09 14, Bilder o rapport.
Vi ber, hjälp oss, hjälp oss och än en gång hjälp oss!!!
Strömmen av människor som kommer tillbaka från flykten bara fortsätter och svårigheter med att få någonstans att bo bara ökar.
Det finns inget vatten, det vatten som finns räcker inte till den stora folkökningen. De lider svårt och många dör av malaria och infektioner, därför att det inte finns pengar till medicin. All mat är slut, skörden från förra året och årets skörd man skördade för 3 månader sedan är slut. Flyktingarna får inget område att odla så de kan få fram egen mat. Nu går folk bara och väntar på döden, på grund av svält.
Vi ber till er våra vänner, hjälp oss, hjälp oss och än en gång hjälp oss!!!
Er vän i Herren Jesus
Eliasson Bubonye
Gud välsigne er.
Klicka på bilden för att få den större.
Hälsning från Mugara 2009 09 04
Vi hälsar er alla i Jesu namn. Vårt arbete fortsätter och vi har stora svårigheter och en tung börda med att ta emot alla flyktingar som kommer tillbaka till landet. I Mugara finns nu 1221 familjer med totalt över 11.000 människor som har kommit och strömmen av människor bara fortsätter.
Bilderna visar några av de hus där människor försöker leva.
Klicka på bilden för att få den större.