Resultat

Vi vill hjälpa Burundis återvändande flyktingar som levt i grannländernas läger i nära 4 decenier.

Stort tack till alla som bidragit och bidrar till vårt insamlingsresultat.
Genom gåvor och allt ert stöd, har flera tiotusentals barn och vuxna,
räddats till livet, från en död i svält och infektionssjukdomar.
Burundi-hjälpen
Hundratusentals människor i Mugara och Rumonge provinsen i Burundi,
tackar Burundi-Hjälpen som räddat dom till livet i en katastrofal situation
och som hjälper dom till en fortsatt bättre livssituation.
Eliasson Bubonye
Ansvarig för arbetet i Mugara

Insamlingsresultat från starten okt. 2009

Resultat

Insamlat

Utskickat

Saldo

okt.-dec. 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

251 029:-

852 983:-

1 471 424:-

1 864 635:-

2 351 869:-

1 581 329:-

1 077 097:-

700 613:-

1 074 649:-

135 828:-

905 996:-

1 511 689:-

1 857 704:-

2 292 387:-

1 598 025:-

1 002 645:-

802 975:-

1 040 585:-

115 201:-

62 188:-

21 923:-

28 854:-

88 336:-

71 640:-

146 092:-

43 730:-

77 794:-

Totalt

11 225 628:-

11 147 834:-

77 794:-

Bland flyktingarna i Mugara-regionen dog många av svält och infektionssjukdomar.

De ropade! "Vi ber till er våra vänner, hjälp oss, hjälp oss och än en gång hjälp oss!!! "

"Hjälp lidande flyktingar att överleva!"
En gåva kanske inte sätter stopp för fattigdomen, men vi vet att den sprider glädje, hopp och framtidstro hos människor som är på gränsen att ge upp. Tillsammans med dig vill vi visa dessa hårt drabbade människor, att det finns människor som bryr sig om och tror på dem och deras framtid, även när de knappt orkar göra det själva.
- 150 kronor, ger en person mat en hel månad!

Deras lidande tar inte ledigt, gör vad du kan för att lindra nöden!

Att pengarna verkligen kommer fram och används på rätt sätt är en grundförutsättning för ett biståndsarbete som verkligen gör skillnad. Burundihjälpen är ett insamlingsarbete som innehar eget bankkonto i Sverige och i Burundi. Allt kontrolleras så att pengarna går till det ändamål givaren har valt för sin gåva.
Sedan starten i okt. 2009 har 100 procent av insamlade medel gått till våra olika ändamål. Allt arbete i Sverige och Burundi är ideellt och kostnaderna för administration, som inbegriper löner, kontorskostnader, resor, kostnader för information och insamling, m.m. sponsras av församlingarna och företag.
Varje år ger Burundihjälpen ekonomiskt stöd till olika hjälpinsatser för de återkomna flyktingarna och befolkningen i Rumongeprovinsen i Burundi. Bidragen skickas direkt till vår lokala partner i Mugara, som redovisar hur arbetet fortskrider och hur pengarna har använts.
Dessutom gör vi besök på plats och granskar arbetet och den ekonomiska redovisningen. Burundihjälpen har ett kontrollsystem för att säkerställa att pengar används på rätt sätt.
• Vi har löpande kontakt med vår samarbetspartner och följer upp varje projekt både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.
• I vår kontinuerliga dialog med vår samarbetspartner stöttar vi dem i utvecklingen av deras arbete och besöker dem för att själva se arbetet på plats.
Låt denna berättelse inspirera dig att hjälpa
En pojke går på upptäcktsfärd på stranden.
Plötsligt upptäcker han en massa fiskar som en flodvåg spolat upp. En del av fiskarna lever fortfarande men många har redan dött. Utan att dröja börjar pojken genast kasta tillbaka de fiskar som fortfarande lever ut i havet.

Efter en stund kommer en man ner till stranden och får syn på pojken och hans ivriga räddningsaktion.
Han går fram till pojken och säger: "Ser du inte att det är meningslöst det du håller på med! Här ligger hundratals, kanske tusentals fiskar som kommer att dö. Det är lika bra att du slutar. Du kan ju ändå bara rädda några av dem."

Pojken tittar på mannen och håller upp en fisk framför honom... och så kommer orden som får mannen att tystna: "Jag kanske inte kan rädda alla, men för den här lilla fisken betyder det liv det jag gör!"
Sedan fortsätter pojken ivrigt med sitt arbete.

Den här berättelsen vill vi skall sätta en prägel på Burundi-Hjälpens arbete.
Vi kan inte hjälpa alla, men tillsammans kan vi hjälpa många.
Tack för att du står vid vår sida i den uppgift vi har.

150 kronor, ger en person mat en hel månad!

Visst vill du vara med och hjälpa!

Sänd din/era gåvor till:

Bankgiro 473-1584

Swish 123 667 2638

Ge ett valfritt belopp.

Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon!

Arr: De tre kyrkorna i Rudskoga,
Burundi-Hjälpen finns nu på Facebook med aktuell information om arbetet och de återvändande flyktingarnas situation i Burundi!
Genom att "gilla" Burundi-Hjälpen på Facebook hjälper du automatiskt till att sprida information om oss. Var med och rädda liv!
Förutom ekonomiskt stöd
ber vi dig
- kom ihåg oss i dina böner
- och tala med andra om Burundi-hjälpen

Kontakt:

E-post: burundihjalpen@hotmail.com
Brev:
Betania Rudskoga
Burundi-hjälpen
Pl 2182
681 96 Kristinehamn