Resultat

Stort tack till alla som bidragit och bidrar till vårt insamlingsresultat, tiotusentals barn och vuxna har räddats från en död i svält och infektionssjukdomar.

Insamlingsresultat 2022

882,242:-

Burundi-Hjälpen
Hundratusentals människor i Rumongeprovinsen i Burundi, tackar alla Burundi-Hjälpens gåvogivare som räddat dom till livet i en katastrofal situation och som hjälper dom till en fortsatt bättre livssituation.
Eliasson Bubonye
Ansvarig för arbetet i Mugara

Insamlingsresultat från starten okt. 2009

År

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Total: 2009 - 2022

Summa

251 029:-

852 983:-

1 471 424:-

1 864 635:-

2 351 869:-

1 581 329:-

1 077 097:-

700 613:-

1 074 649:-

1 324 525:-

1 288 096:-

799 111:-

1 102 685:-

882 242:-

16 622 287:-

Bland flyktingarna i Rumonge provinsen dog många av svält och infektionssjukdomar.
De ropade! "Vi ber till er våra vänner, hjälp oss, hjälp oss och än en gång hjälp oss!!! "
"Hjälp lidande flyktingar att överleva!"
En gåva kanske inte sätter stopp för fattigdomen, men vi vet att den sprider glädje, hopp och framtidstro hos människor som är på gränsen att ge upp. Tillsammans med dig vill vi visa dessa hårt drabbade människor, att det finns människor som bryr sig om och tror på dem och deras framtid, även när de knappt orkar göra det själva.
Deras lidande tar inte ledigt, gör vad du kan för att lindra nöden!
Att pengarna verkligen kommer fram och används på rätt sätt är en grundförutsättning för ett biståndsarbete som verkligen gör skillnad. Burundihjälpen är ett insamlingsarbete som innehar eget bankkonto i Sverige och i Burundi. Allt kontrolleras så att pengarna går till det ändamål givaren har valt för sin gåva.
Sedan starten i okt. 2009 har 100 procent av insamlade medel gått till våra olika ändamål. Allt arbete i Sverige och Burundi är ideellt och kostnaderna för administration, som inbegriper löner, kontorskostnader, resor, kostnader för information och insamling, m.m. sponsras av församlingarna och företag.
Varje år ger Burundihjälpen ekonomiskt stöd till olika hjälpinsatser för de återkomna flyktingarna och befolkningen i Rumonge provinsen i Burundi. Bidragen skickas direkt till vår lokala partner i Mugara, som redovisar hur arbetet fortskrider och hur pengarna har använts.
Dessutom gör vi besök på plats och granskar arbetet och den ekonomiska redovisningen. Burundihjälpen har ett kontrollsystem för att säkerställa att pengar används på rätt sätt.
• Vi har löpande kontakt med vår samarbetspartner och följer upp varje projekt både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.
• I vår kontinuerliga dialog med vår samarbetspartner stöttar vi dem i utvecklingen av deras arbete och besöker dem för att själva se arbetet på plats.