Vill du stödja vårt arbete som Månadsgivare?

Du kan stödja Burundi-Hjälpens arbete på flera olika sätt. Oavsett hur du väljer att hjälpa till, kommer din gåva att förändra framtiden för en annan människa.
Vanligast är att skänka en gåva i form av pengar. Du kan ge en engångssumma eller bli månadsgivare.
Tack vare att allt arbete inom Burundi-Hjälpen sker ideellt kan du vara säker på att ditt bidrag alltid når fram till dem som bäst behöver det. Din gåva gör skillnad!
Vi har i dagsläget inte möjlighet att erbjuda autogiro, men de flesta banker erbjuder möjligheten att enkelt lägga upp en månatlig överföring. Gör det redan idag, så bidrar du regelbundet till att hjälpa ett av världens fattigaste folk!
Vill du ge en månadsgåva?
Burundi-Hjälpen arbetar med långsiktiga insatser.
För att klara av detta behöver vi sponsorer och gåvogivare.
Femtio kronor är inte mycket pengar idag.
Men med 1000 månadsgivare som ger 50 kronor i månaden
kan vi bidra till:
… att 2000 människor får rent vatten.
… skollokaler blir byggda.
… att människor får sjukvård.
… att svältande får mat.
Varför inte ett 90-konto?
Ett så kallat 90-konto är ett sjusiffrigt insamlingskonto som beviljas och granskas av Svensk Insamlingskontroll. Ett sådant konto kostar pengar. Då vi strävar efter att varje insamlad krona ska gå direkt till de behövande i Burundi, har Burundi-Hjälpen valt att i dagsläget inte ansöka om ett 90-konto. Istället bygger vårt arbete på förtroende och tillit från våra givare.
Att pengarna verkligen kommer fram och används på rätt sätt är en grundförutsättning för ett biståndsarbete som verkligen gör skillnad.
Burundi-Hjälpen är ett insamlingsarbete som innehar eget bankkonto i Sverige och i Burundi. Allt kontrolleras så att pengarna går till det ändamål givaren har valt för sin gåva.
Sedan starten i okt. 2009 har 100 procent av insamlade medel gått till våra olika ändamål. Allt arbete i Sverige och Burundi är ideellt och kostnaderna för administration, som inbegriper löner, kontorskostnader, resor, kostnader för information och insamling, m.m. sponsras av församlingarna och företag.
Varje år ger Burundi-Hjälpen ekonomiskt stöd till olika hjälpinsatser för de återkomna flyktingarna och befolkningen i Rumonge provinsen i Burundi. Bidragen skickas direkt till vår lokala partner i Mugara, som redovisar hur arbetet fortskrider och hur pengarna har använts. Dessutom gör vi besök på plats och granskar arbetet och den ekonomiska redovisningen. Burundi-Hjälpen har ett kontrollsystem för att säkerställa att pengar används på rätt sätt.
• Vi har löpande kontakt med vår samarbetspartner och följer upp varje projekt både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.
• I vår kontinuerliga dialog med vår samarbetspartner stöttar vi dem i utvecklingen av deras arbete och besöker dem för att själva se arbetet på plats.