Vattenprojektet Karagara

Rent vatten till byn Karagara och de nya bosättningarna
Mugara 26-03-2013
Nu har alla tillgång till rent oinfekterat vatten i Karagara
Vattenprojektet i Karagara är klart.
Med start i nov. 2012 gick arbetet fort. Tre källor uppe i bergen, ger nu rent friskt vatten till 52 000 människor. Det har byggts 2 vattentankar på 75 000 resp. 50 000 liter och 27 vattenposter ger nu vatten till hela befolkningen i området.
Mugara 28-01-2013
Rapport från arbetet med vatten i Karagara
Vi vill ge en liten rapport om hur Vatten-projektet i Karagara fortsätter. Arbetet med att bygga in och säkerställa vattenkällorna började 26/11 2012.
(Man hade då planerat, köpt in allt material till projektet.)
Efter 17 dagar hade tre källor byggts in och man började gräva diken för ledningen ner till den stora huvudtanken. Det tog bara 4 dagar så var 6 km diken färdiga för att lägga ner ledningar och fylla igen.
Nu fanns det vatten nere där huvudtanken sedan byggts. Juldagen 25/12 var här dopförrättning, då 15 personer döptes till Kristus i rent källvatten.
Sänder några foton på hur tankbygget har gjorts. En tank som ska rymma 70 000 liter, 7 m i diameter och 2 m hög. Man har putsat tankens väggar och byggt ställning och armering för tanklocket som ska vara färdigt den 29/01 2013.
Nästa vecka börjar man så att fylla tanken med vatten och arbetet börjar med att gräva och lägga ledningar ut till Karagara-områdets 20 tappställen.
Om vattnet räcker, kommer vi att gräva en ledning 3 km längre ner. Ett område där många återkomna flyktingar från Tanzania samlats. De har inget vatten alls och har drabbats svårt av sjukdomar på grund av den situation de hamnat i.
Tack för allt ni gör för oss.
Pastor Bubonye Eliasson
Ledare i Flyktingarbetet
Vattenprojektet i Karagara startar v 45!
Planering är nu klar, beställning av material görs denna vecka, v.43. Ledarteamet som genomförde vattenprojektet i Mugara tar också hand om Karagara-projektet vilket vi är mycket glada för.
I genomförandet av "vatten till Karagara" kommer ca 3-400 återvändande flyktingar att få arbetstillfällen. Man kommer att gräva ca 3 mil ledningar och tror sig klara av projektet med att bygga en strategisk placerad stor vattentank som samlar upp vatten från källan. Från tanken kommer sedan ledningar att läggas ut till olika områden i Karagara. Allt bygger på självtryck precis som i Mugara-projektet.
Man beräknar kostnaden till ca 900 000 kronor. Våra gåvogivare har hittills givet ca 20 % till det här projektet och upphandlingen av material kan därför börja direkt. Därigenom slipper man de dyra prishöjningar som ofta spräcker kalkylerna för materialupphandlingen.
Rent vatten kommer att göra skillnad för alla i det överbefolkade Karagara-området. Idag får kvinnor och barn gå flera kilometer för att hitta vatten. Ett vatten man garanterat blir sjuk av, om man inte kokar och filtrerar. Av ekonomiska skäl har inte de återkomna flyktingarna den möjligheten att skydda sig, kan inte köpa medicin mot infektionerna vattnet ger.
Vill du vara med och ge rent vatten till dessa lidande människor?
Nytt vattenprojekt i Karagara, planering startar vecka 42.
Vattenprojektet i Mugara och de nya byarna med återvändare, Busebwa och Kahanga, är nu klart. Av de 10 platser där återvändarna samlas upp i lägerliknande former är det 4 platser som helt saknar rent vatten.
Karagara har inget fungerade vattensystem, där behöver vi starta nästa vattenprojekt. Man arbetar nu med projektering och beräknar kostnader för att genomföra projektet.
Området har sedan 2008 fyllts av tiotusentals återvändare. Det innebär att man idag får gå flera kilometer för att hitta vatten. Ett vatten man garanterat blir sjuk av, om man inte kokar och filtrerar. De återkomna flyktingarna har inte möjlighet att skydda sig, av ekonomiska skäl och kan inte köpa medicin mot infektionerna vattnet ger.
Genomförandet och arbetet kommer att fungera under överinseende av dom som nu färdigställt vattenprojektet i Mugara. Det nya projektet ska ge arbete för de återvändande flyktingarna i området. Allt material finns i landet varför vi tror att kostnaden blir låg i detta så angelägna projekt också, liksom i det som nu avslutats.
Vill du vara med och ge rent vatten till dessa lidande människor?
Burundi-Hjälpen vill stödja och ge våra vänner hopp om att vattenförsörjningen ordnas eller förbättras. Rent vatten förändrar situationen radikalt, mindre lidande för befolkningen. Visste du att det dör fler barn av orent vatten än i krig.
Vi ber därför om ekonomisk hjälp från alla som vill stödja detta arbete. Att ge de återvändande flyktingarna och ortsbefolkningen i Rumonge provinsen rent vatten i tillräcklig mängd.