Vattenprojekt

Våra färdiga och planerade vattenprojekt

Vi ber om hjälp!

Vi ber om stöd för att ge de återvändande flyktingarna och ortsbefolkningen i provinsen Rumonge rent vatten i tillräcklig mängd, ge hopp om att vattenförsörjningen ordnas eller förbättras. Det betyder mindre lidande för befolkningen och en annan situation för sjukvården. Visste du att det dör fler barn av orent vatten än i krig.
Vi känner stor tacksamhet till er som av hjärtat vill hjälpa oss.
Ledarnas synpunkter och tankar i Mugara
Barankunda Simon-Pierre
Pastor föreståndare
Pastor Bubonye Eliasson
Ledare i Flyktingarbetet
Vattenfrågan är ett stort problem och mycket viktig att lösa. Från Tanzania och DR Kongo är det mer än 200 000 som kommit tillbaka, en befolkningsökning på 50 % på kort tid. Många blir sjuka i olika magsjukdomar och hundratals barn dör före fem års ålder, allt beroende på förorenat vatten. Överhuvudtaget är det svårt att få vatten då många måste gå 1 till 2 km för att nå dit där det finns vatten och väl framme är kön lång och vattnet slut innan alla har fått.
Gud välsigne er för att ni vill hjälpa.
Edra syskon i Herren
Flera hundra tusen som 1972 flydde till Tanzania undan det blodiga inbördeskriget tvingas nu återvända till en mycket osäker framtid.
Tiotusentals människor hade inget att återvända till de saknade bostad, mat och möjlighet att försörja sig. Många tog sin tillflykt till skolor, kyrkor och familjer som tillfällig lösning.
De återvändande får bygga upp sitt liv för 3:dje och 4:de gången. Hade man ingen plats att komma tillbaka till, samlades man upp i läger. Det var en fruktansvärd situation dessa människor hamnade i när de kom tillbaka till hemland. Vi vill göra vad vi kan för att hjälpa och vill förmedla alla medel som kommer in.
Varje krona som går in på Burundi-hjälpens konto, går utan avbränningar direkt till arbetet i Burundi.
Låt oss hjälpas åt att göra allt vi kan för att lindra nöden!
Ett mail kom från Mugara, ett område i västra Burundi, aug. 2009.
Vi ber, hjälp oss, hjälp oss och än en gång hjälp oss!!!
Strömmen av människor som kommer tillbaka från flykten fortsätter, svårigheter att få någonstans att bo ökar.
Det finns inget vatten därför att det vatten som finns räcker inte till den stora folkökningen och allt vatten är infekterat.
De lider svårt och många dör av malaria och infektioner, därför att det inte finns pengar till medicin.
Det är svårt med mat, det finns ingen majs, ingen kasawa, inga bönor och inget ris kvar från förra året och inget kvar av skörden folk fick för 3 månader sedan. Flyktingarna får inget område att odla så de kan få fram egen mat.
Nu går folk bara och väntar på döden på grund av svält.
Gud välsigne er.
Er vän i Herren Jesus
Pastor Eliasson Bubonye

Vattenbrist i Afrika

Vatten är en förutsättning för allt liv.
Över en miljard människor saknar tillgång till rent vatten.
Avsaknaden på rent dricksvatten bidrar till att sjukdomar sprids fort och många insjuknar och dör. Det drabbar de minsta barnen särskilt hårt.
Denna siffra beräknas att överskrida 3 miljarder människor redan år 2025. Vattenkrisen är en av de allvarligaste, samtidigt som den är en av de osynligaste, kriser världen genomgår. Bristen på rent vatten orsakar både sjukdomar och död. Enligt beräkningar dör varje år 3,4 miljoner människor av sjukdomar som går att koppla till vattenbrist eller förorenat vatten.
I Afrika saknar nästan 40% av befolkningen tillgång till rent vatten. Så lite som 50 kr kan ge en människa tillgång till rent vatten under överskådlig tid.
Faktum är att på många platser lever befolkningen rakt ovanför, eller i Burundis fall nedanför, det rena vattnet. En så till synes enkel sak som tillgång till rent vatten kan underlätta livet avsevärt för en stor grupp människor.
Genom att till exempel leda ner rent vatten till byar/städer slipper kvinnor, ungdomar och barn den riskfyllda vandringar på upp till sex timmar för att skaffa vatten, vandringar under vilka de riskerar att utsättas för våldtäkter och andra övergrepp. Dessutom hindrar vandringarna ungdomar och barn att gå i skolan och kvinnor från att arbeta.
Vattnet som hämtas är ofta förorenat med bakterier och parasiter.
Det leder till sjukdom och död där barn är speciellt utsatta vid vattenbrist, en fjärdedel av alla dödsfall bland barn under 5 år beror på vattenrelaterade sjukdomar. Det betyder att ett barn var tjugonde sekund dör på grund av en hälsofråga som kan förebyggas. Denna situation kan förändras genom byggandet av vattensystem som ger tillgång till rent vatten. Genom att skapa tillgång till vatten i byarna förbättras kvinnans, familjens och hela byns livsvillkor radikalt. Vattenprojekt hjälper!
Projekt som ger tillgång till rent vatten ger samhällen, förutom att förebygga sjukdomar, en möjlighet att ta sig ur ”fattigdomsspiralen”. Att inte behöva använda flera timmar varje dag för att hämta vatten och att slippa vattenrelaterade sjukdomar gör att människor kan lägga sin tid och energi på produktiva sysslor som genererar ökad livskvalitet. Till exempel kan kvinnor ägna sig åt arbete eller lägga mer tid på familjen och hemmet, barn kan i högre utsträckning gå i skolan och man behöver inte spendera pengar på mediciner för vattenrelaterade sjukdomar.
• Barn dör varje dag till följd av orent vatten och otillräckliga sanitetstillgångar. Detta skulle kunnat förebyggas med tillgång till rent vatten.
• En europé använder i genomsnitt 200 liter vatten per dag för att dricka, tvätta och laga mat, en amerikan 400 liter. Motsvarande siffra i utvecklingsländer som Burundi är 10 liter per dag.
• 98% av alla vattenrelaterade dödsfall sker i länder som Burundi.
• 50 % av landets sjukhusbäddar upptas av patienter med vattenrelaterade sjukdomar.
Stöd våra sponsorer
Visa ditt företag här!
Visa ditt företag här med din loga och få nya kunder!
Kontakta E-post:
burundihjalpen@hotmail.com
BURUNDI-HJÄLPEN
Webbsida: www.burundihjalpen.se
E-post: burundihjalpen@hotmail.com
Tel: +46(0)70-233 79 41
Bankgiro: 473-1584
Swish: 123 582 01 05