Vatten till återkomna flyktingar och befolkningen i Mugara.

Vattenbrist i Afrika

Gunnar Swahn, missionsansvarig i Filadelfia Stockholm har besökt Mugara

Gunnar Swahn, Missionssekreterare Filadelfia Stockholm, besökte vecka 37 Mugara.
Bland annat såg han vattenprojektet som startade aug. 2011 i Mugara och som under okt. 2012 blev klart. Det nya vattensystemet ger befolkningen i Mugara och de nya byarna med återvändande flyktingar, Busebwa och Kahangaye, mer än 67 000 människor rent vatten.
Gunnar Swahn skriver:
"När jag såg vattenprojektet blev jag glad! Det var välplanerat och välbyggt – och i mina ögon var vattentankarna vackra. Och tänk vad välbehövligt! Att få tillgång till rent vatten så nära sitt hus gör livet både enklare och bättre.
När jag stod vid den tredje av vattentankarna och fick projektet presenterat i siffror gjorde jag ett snabbt överslag. Tänk att för mindre än en 50-lapp får en medmänniska tillgång till vatten under överskådlig framtid! Du och jag kan knappt ta varsin kopp kaffe på ett trendigt café för den summan. Så billigt – och så livsförvandlande.
Bra jobbat, Burundihjälpen!
Be blessed"
Gunnar Swahn
Missionssekreterare Filadelfia Stockholm
Vatten är en förutsättning för allt liv.
Över en miljard människor saknar tillgång till rent vatten.
Denna siffra beräknas att överskrida 3 miljarder människor redan år 2025. Vattenkrisen är en av de allvarligaste, samtidigt som den är en av de osynligaste, kriser världen genomgår. Bristen på rent vatten orsakar både sjukdomar och död. Enligt beräkningar dör varje år 3,4 miljoner människor av sjukdomar som går att koppla till vattenbrist eller förorenat vatten. I Afrika saknar nästan 40% av befolkningen tillgång till rent vatten.
För så lite som 50 kronor kan en människa få tillgång till rent vatten under 10 års tid.
Faktum är att på många platser lever befolkningen rakt ovanför, eller i Burundis fall nedanför, det rena vattnet. En så till synes enkel sak som tillgång till rent vatten kan underlätta livet avsevärt för en stor grupp människor. Genom att till exempel leda ner rent vatten till byar/städer slipper kvinnor (det är nästan uteslutande kvinnor som förser familjen med vatten) riskfyllda vandringar på upp till sex timmar för att skaffa vatten, vandringar under vilka de riskerar att utsättas för våldtäkter och andra övergrepp. Dessutom hindrar vandringarna unga flickor att gå i skolan och kvinnor från att arbeta.
Vattnet som hämtas är ofta förorenat med bakterier och parasiter.
Det leder till sjukdom och död där barn är speciellt utsatta vid vattenbrist, en fjärdedel av alla dödsfall bland barn under 5 år beror på vattenrelaterade sjukdomar. Det betyder att ett barn var tjugonde sekund dör på grund av en hälsofråga som kan förebyggas. Denna situation kan förändras genom byggandet av vattensystem som ger tillgång till rent vatten. Genom att skapa tillgång till vatten i byarna förbättras kvinnans, familjens och hela byns livsvillkor radikalt. Vattenprojekt hjälper!
Projekt som ger tillgång till rent vatten ger samhällen, förutom att förebygga sjukdomar, en möjlighet att ta sig ur ”fattigdomsspiralen”. Att inte behöva använda flera timmar varje dag för att hämta vatten och att slippa vattenrelaterade sjukdomar gör att människor kan lägga sin tid och energi på produktiva sysslor som genererar ökad livskvalitet. Till exempel kan kvinnor ägna sig åt arbete eller lägga mer tid på familjen och hemmet, barn kan i högre utsträckning gå i skolan och man behöver inte spendera pengar på mediciner för vattenrelaterade sjukdomar.
• Barn dör varje dag till följd av orent vatten och otillräckliga sanitetstillgångar. Detta skulle kunnat förebyggas med tillgång till rent vatten.
• En europé använder i genomsnitt 200 liter vatten per dag för att dricka, tvätta och laga mat, en amerikan 400 liter. Motsvarande siffra i utvecklingsländer som Burundi är 10 liter per dag.
• 98% av alla vattenrelaterade dödsfall sker i länder som Burundi.
• Hälften av landets sjukhusbäddar upptas av patienter som lider av vattenrelaterade sjukdomar.
Avsaknaden på rent dricksvatten bidrar till att sjukdomar sprids fort och många insjuknar och dör. Det drabbar de minsta barnen särskilt hårt.
Burundi-Hjälpen prioriterar vatten som en grundförutsättning för ett tryggt liv.
Alla bör ha tillgång till vatten man kan dricka utan att riskera att bli sjuk. Tillräcklig tillgång till rent vatten skulle göra livet mycket enklare för många människor som idag lider i onödan. Rent vatten skulle göra att många färre barn dör på grund av diarrésjukdomar. Många färre människor skulle drabbas av kolerautbrott. Barn och vuxna skulle lida mindre av hudsjukdomar relaterade till brist på tvättvatten. Många hungriga skulle kunna vara mätta, om de hade vatten som räcker till bevattning. Vatten i hemmets närhet skulle spara mycket tid då kvinnor och barn skulle slippa ägna många timmar varje dag för att hämta vatten vid avlägsna platser. Barnen skulle få mer tid för lek och studier.
Burundi-Hjälpen arbetar tillsammans med lokalbefolkningen för att se till att fler människor får en säker tillgång till vatten. Källor uppe i bergen täcks in och skyddas, ledningar läggs under mark ner till uppsamlingstankar, så att det friska grundvattnet förblir säkert.
Burundi-Hjälpens arbete med vatten förändrar dramatiskt och på ett positivt sätt människors livsförutsättningar.

Rent vatten till Mugara-området

Vår samarbetspartner planerar och lägger budget, tillsammans med *myndigheterna, på varje projekt för att förbättra vattenförsörjningen i byarna och de bosättningar som växer fram på grund av den stora folkökningen i området. Man har planer för sex vattenprojekt vilket skulle täcka de behov av rent vatten man ser idag.
Planering och genomförandet av vattenprojekten leds av ett team med erfarenhet sedan 80-talet. Man tar upp nya källor i bergen och leder vattnet till tankar man bygger centralt och leder vidare till tappstationer i byarna. Allt material finns och anskaffas i landet.
Vattensystemen bygger på självtryck, det behövs inga pumpar eller andra maskiner för att få vattnet till byarna. Genom ledningar som läggs under mark förs vattnet ner till en centrumtank varifrån man lägger ner ledningar ut till vattenposter på strategiska punkter i området.
Arbetet utförs av de återkomna flyktingarna och lokalbefolkningen och ger arbete och inkomst för befolkningen. Transporter av allt material som ledningar, sten, cement, sand m.m utförs av lokala transportfirmor vilket också ger arbetstillfällen.
Man beräknar att det finns möjlighet att ge hela området Mugara, nya befolkningscentra och alla byarna tillgång till rent vatten. Allt genom att täcka in och leda ner vatten från bergskällor som ännu inte är utnyttjade. Kostnaden beräknas till under 50 kronor per innevånare under överskådlig tid.

Vi ber om hjälp!

Vi ber därför om ekonomisk hjälp från alla som vill stödja detta arbete. Att ge de återvändande flyktingarna och ortsdbefolkningen i Mugara rent vatten i tillräcklig mängd.
Burundi-Hjälpen vill ge våra vänner hopp om att vattenförsörjningen ordnas eller förbättras. Rent vatten betyder en annan situation för sjukvården och mindre lidande för befolkningen. Visste du att det dör fler barn av orent vatten än i krig.

Sänd din/era gåvor till:

Burundi-Hjälpen: BANKGIRO 473-1584 eller Swich-nummer 123 667 26 38

Märk din inbetalning "Vattenproj."

Vi ber om hjälp!

Flera hundra tusen som 1972 flydde till Tanzania undan det blodiga inbördeskriget tvingas nu återvända till en mycket osäker framtid.
Tiotusentals människor har inget att återvända till de saknar bostad, mat och möjlighet att försörja sig. Många tar nu sin tillflykt till skolor, kyrkor och familjer som tillfälligt upplåter sina hem.
De återvändande får bygga upp sitt liv för 3:dje och 4:de gången. Har man ingen plats att komma tillbaka till, samlas man upp i läger. Det är en fruktansvärd situation dessa människor hamnat i när de återvänder till sitt eget land.
Vi som församlingar vill göra vad vi kan för att hjälpa och vill förmedla alla medel som kommer in. Varje krona som går in på Burundi-hjälpens konto, går utan avbränningar direkt till arbetet i Burundi. Ev. omkostnader står församlingarna för.
Låt oss hjälpas åt att göra allt vi kan för att lindra nöden!
Arr: Rudskoga kyrka, Nysund Rudskoga Missionsförsamling och Betaniaförsamlingen Rudskoga.

Sept. -09, kom ett mail från Mugara, ett område i västra delen av Burundi

Vi ber, hjälp oss, hjälp oss och än en gång hjälp oss!!!

Strömmen av människor som kommer tillbaka från flykten fortsätter, svårigheter att få någonstans att bo ökar.
Det finns inget vatten därför att det vatten som finns räcker inte till den stora folkökningen. Om det vore möjligt att de kunde öka utflödet från flodens källflöden uppe i bergen.
De lider svårt och många dör av malaria och infektioner, därför att det inte finns pengar till medicin. Det är svårt med mat, det finns ingen majs, ingen kasawa, inga bönor och inget ris kvar från förra året och inget kvar av skörden folk fick för 3 månader sedan.
Flyktingarna får inget område att odla så de kan få fram egen mat.
Nu går folk bara och väntar på döden på grund av svält.

Vi ber till er vänner, hjälp oss, hjälp oss och än en gång hjälp oss!!!

Gud välsigne er.
Er vän i Herren Jesus
Pastor Eliasson Bubonye

Ledarnas synpunkter och tankar i Mugara

Vi känner mycket stor tacksamhet till er som av hjärtat vill hjälpa oss.
Vattenfrågan är ett stort problem och mycket viktig att lösa. Från byn Mugara till Busebwa och från Mugara till Kahangaye är det väldigt många som kommit tillbaka från Tanzania.
Befolkningsökningen är här 50/52 % på kort tid.
Väldigt många blir idag sjuka i Tyfoidfeber och magsjukdomar beroende på förorenat vatten.
Dessutom är det svårt att överhuvudtaget få vatten. Många måste gå 1 till 2 km för att nå dit där det finns vatten.
Väl framme är kön lång och vattnet slut i tanken innan alla har fått.
Gud välsigne er för att ni vill hjälpa oss med vatten.
Edra syskon i Herren
Augustin Ntunzwenayo
Pastor Föreståndare
Barankunda Simon-Pierre
Pastor V. föreståndare
Pastor Bubonye Eliasson
Ledare i Flyktingarbetet

Visst vill du vara med och hjälpa!

Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon!

Fakta

Burundi, ett land mindre än Småland med ca 10,5 milj. innevånare
- Burundi, en stat i Östafrika, gränsar till Tanzania, Kongo och Rwanda.
- President sedan 2005 års demokratiska val, Pierre Nkurunziza
- Landet har en yta som Småland, en 16-del av Sveriges yta.
- Landets innevånareantal är nu ca 10,5 miljoner.
- Medelålder 16,3 år (2002) medellivslängd 43,2 år (2003)