Vattenbrist i Afrika

Vatten är en förutsättning för allt liv.
Över en miljard människor saknar tillgång till rent vatten.
Denna siffra beräknas att överskrida 3 miljarder människor redan år 2025. Vattenkrisen är en av de allvarligaste, samtidigt som den är en av de osynligaste, kriser världen genomgår. Bristen på rent vatten orsakar både sjukdomar och död. Enligt beräkningar dör varje år 3,4 miljoner människor av sjukdomar som går att koppla till vattenbrist eller förorenat vatten. I Afrika saknar nästan 40% av befolkningen tillgång till rent vatten.
För så lite som 50 kronor kan en människa få tillgång till rent vatten under överskådlig tid.
Faktum är att på många platser lever befolkningen rakt ovanför, eller i Burundis fall nedanför, det rena vattnet. En så till synes enkel sak som tillgång till rent vatten kan underlätta livet avsevärt för en stor grupp människor. Genom att till exempel leda ner rent vatten till byar/städer slipper kvinnor (det är nästan uteslutande kvinnor som förser familjen med vatten) riskfyllda vandringar på upp till sex timmar för att skaffa vatten, vandringar under vilka de riskerar att utsättas för våldtäkter och andra övergrepp. Dessutom hindrar vandringarna unga flickor att gå i skolan och kvinnor från att arbeta.
Vattnet som hämtas är ofta förorenat med bakterier och parasiter.
Det leder till sjukdom och död där barn är speciellt utsatta vid vattenbrist, en fjärdedel av alla dödsfall bland barn under 5 år beror på vattenrelaterade sjukdomar. Det betyder att ett barn var tjugonde sekund dör på grund av en hälsofråga som kan förebyggas. Denna situation kan förändras genom byggandet av vattensystem som ger tillgång till rent vatten. Genom att skapa tillgång till vatten i byarna förbättras kvinnans, familjens och hela byns livsvillkor radikalt. Vattenprojekt hjälper!
Projekt som ger tillgång till rent vatten ger samhällen, förutom att förebygga sjukdomar, en möjlighet att ta sig ur ”fattigdomsspiralen”. Att inte behöva använda flera timmar varje dag för att hämta vatten och att slippa vattenrelaterade sjukdomar gör att människor kan lägga sin tid och energi på produktiva sysslor som genererar ökad livskvalitet. Till exempel kan kvinnor ägna sig åt arbete eller lägga mer tid på familjen och hemmet, barn kan i högre utsträckning gå i skolan och man behöver inte spendera pengar på mediciner för vattenrelaterade sjukdomar.
• Barn dör varje dag till följd av orent vatten och otillräckliga sanitetstillgångar. Detta skulle kunnat förebyggas med tillgång till rent vatten.
• En europé använder i genomsnitt 200 liter vatten per dag för att dricka, tvätta och laga mat, en amerikan 400 liter. Motsvarande siffra i utvecklingsländer som Burundi är 10 liter per dag.
• 98% av alla vattenrelaterade dödsfall sker i länder som Burundi.
• Hälften av landets sjukhusbäddar upptas av patienter som lider av vattenrelaterade sjukdomar.
Avsaknaden på rent dricksvatten bidrar till att sjukdomar sprids fort och många insjuknar och dör. Det drabbar de minsta barnen särskilt hårt.

Vi ber om hjälp!

Vi ber därför om ekonomisk hjälp från alla som vill stödja detta arbete. Att ge de återvändande flyktingarna och ortsdbefolkningen i Mugara rent vatten i tillräcklig mängd.
Burundi-Hjälpen vill ge våra vänner hopp om att vattenförsörjningen ordnas eller förbättras. Rent vatten betyder en annan situation för sjukvården och mindre lidande för befolkningen. Visste du att det dör fler barn av orent vatten än i krig.

Sänd din/era gåvor till:

Burundi-Hjälpen: BANKGIRO 473-1584 eller Swich-nummer 123 667 26 38

Märk din inbetalning "Vattenproj."

Vi ber om hjälp!

Flera hundra tusen som 1972 flydde till Tanzania undan det blodiga inbördeskriget tvingas nu återvända till en mycket osäker framtid.
Tiotusentals människor har inget att återvända till de saknar bostad, mat och möjlighet att försörja sig. Många tar nu sin tillflykt till skolor, kyrkor och familjer som tillfälligt upplåter sina hem.
De återvändande får bygga upp sitt liv för 3:dje och 4:de gången. Har man ingen plats att komma tillbaka till, samlas man upp i läger. Det är en fruktansvärd situation dessa människor hamnat i när de återvänder till sitt eget land.
Vi som församlingar vill göra vad vi kan för att hjälpa och vill förmedla alla medel som kommer in. Varje krona som går in på Burundi-hjälpens konto, går utan avbränningar direkt till arbetet i Burundi. Ev. omkostnader står församlingarna för.
Låt oss hjälpas åt att göra allt vi kan för att lindra nöden!
Arr: Rudskoga kyrka, Brokyrkan Rudskoga och Betania Rudskoga.

Sept. -09, kom ett mail från Mugara, ett område i västra delen av Burundi

Vi ber, hjälp oss, hjälp oss och än en gång hjälp oss!!!

Strömmen av människor som kommer tillbaka från flykten fortsätter, svårigheter att få någonstans att bo ökar.
Det finns inget vatten därför att det vatten som finns räcker inte till den stora folkökningen och allt vatten är infekterat.
De lider svårt och många dör av malaria och infektioner, därför att det inte finns pengar till medicin. Det är svårt med mat, det finns ingen majs, ingen kasawa, inga bönor och inget ris kvar från förra året och inget kvar av skörden folk fick för 3 månader sedan.
Flyktingarna får inget område att odla så de kan få fram egen mat.
Nu går folk bara och väntar på döden på grund av svält.

Vi ber till er vänner, hjälp oss, hjälp oss och än en gång hjälp oss!!!

Gud välsigne er.
Er vän i Herren Jesus
Pastor Eliasson Bubonye
Barankunda Simon-Pierre
Pastor föreståndare
Pastor Bubonye Eliasson
Ledare i Flyktingarbetet

Ledarnas synpunkter och tankar i Mugara

Vi känner stor tacksamhet till er som av hjärtat vill hjälpa oss.
Vattenfrågan är ett stort problem och mycket viktig att lösa. Från Tanzania och DR Kongo är det mer än 200 000 som kommit tillbaka, en befolkningsökning på 50/52 % på kort tid. Väldigt många blir sjuka i Tyfoidfeber, olika magsjukdomar och hundratals barn dör före fem års ålder, allt beroende på förorenat vatten. Dessutom är det svårt att överhuvudtaget få vatten. Många måste gå 1 till 2 km för att nå dit där det finns vatten. Väl framme är kön lång och vattnet slut i tanken innan alla har fått.
Gud välsigne er för att ni vill hjälpa oss med vatten.
Edra syskon i Herren