Vattenprojektet Kigwena

Rent vatten för ca 80 000 människor i området Kigwena
Det var fest vid invigningen av vattenprojektet i Kigwena den 13 mars 2017.
Invigningen förrättades av Burundis miljöminister och Rumonge provinsens Guvernör.
Dagen började i Rumonge och sedan besöktes de områden som fått rent vatten genom de självtrycksanläggningar som Burundi-Hjälpen och Mugara-församlingen byggt.
Efter invigningen av Kigwena avslutades festligheterna på församlingscentret i Rumonge.
Klicka på bilden för att få stor bild.
Rumonge provinsens Guvernör och Burundis miljöminister, tar första glaset rent vatten vid det högtidliga öppnandet i Kigwena den 13/3 2017
Under feb./mars 2016, började bygget av vattentankar i Kigwena
Klicka på bilden för att få stor bild.
Feb. 2016 blev den 8 km långa ledningen från bergen ner till Kigwena klar
Klicka på bilden för att få stor bild.
Fyra källor klara för att ge sitt vatten till Kigwena
Vi har fått bilder från arbetet med att bygga in källorna. Man gör detta för att inte något ska komma in i systemet som orenar vattnet och hindrar flödet. Fyra källor är nu klara att kopplas samman i en gemensam huvudledning för att ge sitt vatten ner till stora huvudtanken i Kigwena.
Klicka på bilden för att få stor bild.
Första bilderna från arbetet vid källan i Kaberenge i Kigwena
Växtlighet och löst material tas bort vid källan som sedan byggs in varifrån huvudledningen sedan går ut.
Enligt de första uppgifterna vi fått är det ett rikt konstant flöde av rent vatten i tillräcklig mängd.
Växtligheten runt källan avlägsnas
Vattenledningsrör som ska läggas från källan
Rensar källans utföde
Man rensar marken för tankbygget
Man gräver ner till berget
Stenen till stora tanken är framme vid byggplatsen
Klicka på bilden för att få stor bild.
Vattenprojektet i Kigwena startade januari 2015
Vatten projektet till byn Kigwena är nu i igång, man har planerat var tankar och tappstationer ska byggas.
Källan ligger vid Kaberenge i bergen ovanför byn, 8 km från platsen där stora vattentanken ska byggas. Därifrån läggs ledningar ut till tappstationer i närområdet. Man drar också en grov ledning från stora tanken 3 km bort till tank nr 2 som ska ge närområdet där, rent vatten i tappkranar på strategiska platser.
Hela byn, det tätbefolkade området, är 4 x 2 km och har en befolkning på 80 000 människor där ca 40% är återkomna flyktingar.
Här ligger källan för vattenprojektet i Kigwena
Här ska stora vattentanken byggas i Kigwena, 7 km från källan.
Här på kullen ska lilla tanken byggas i Kigwena, 3 km från den stora tanken.
Klicka på bilden för att få stor bild.
Vi ber om hjälp!
Burundi-Hjälpen vill stödja och ge våra vänner hopp om att vattenförsörjningen ordnas eller förbättras. Rent vatten förändrar situationen, mindre lidande för befolkningen. Visste du att det dör fler barn av orent vatten än i krig.
Vi ber därför om ekonomisk hjälp från alla som vill stödja detta arbete. Att ge de återvändande flyktingarna och ortsbefolkningen i Rumonge provinsen rent vatten i tillräcklig mängd.
Sänd din/era gåvor till:
Bankgiro 473-1584 eller Swich-nummer 123 582 01 05