Matutdelning

- När vi kan ge människor i nöd ett bättre liv
är det alltid tack vare sådana som Du.
Vi måste göra mer!
Karagara 2020 11 25
I Karagara fick barnen lägga sig hungriga
I byn Karagara fick många barn lägga sig hungriga. En svår "Tromb" gick fram över byn i slutet av november, följd av häftiga regn och hagel. Många familjers bostäder och matförråd förstördes, skollokaler och viktiga byggnader raserades.
För att lindra matbristen, (många är återkomna flyktingar) ordnades ett mål mat varje dag i skolan för alla elever. Vi är med och vill göra en extra insats för barnen och deras familjer.
Efter allt vad dessa familjer gått igenom behöver de få den uppmuntran, att barnen inte behöver gå hungriga. Vi ber därför om en extra generös gåva från dig som har möjlighet att hjälpa.
Ge din gåva på BankGiro 473–1584 eller via Swish till 123 582 01 05 - Märk din gåva: ”Mat”.
Mugara 2012 12 20
Matutdelning inför Julen.
Måndag den 17 dec. startade matutdelningen inför julen. Man beräknade att alla i de 10 uppsamlingslägren, som är i akut behov av hjälp, skulle få mathjälp inför julen.
Man fick kännedom om ytterligare ca 10 000 återkomna flyktingar som ingen kände till. De har samlats i en avsides dalgång efter att det inte fanns plats i de ordinarie uppsamlingslägren.
Alla team i hjälparbetet ute i lägren har målsättningen att ingen ska vara utan mat under julen och vi har lovat att de får köpa in mat så det räcker till dessa nyfunna också vilket betyder 20 ton extra. Men du och jag måste göra en ansträngning så att leverantörerna får betalt för leveransen.
En grupp från Sverige besökte Mugara och lägret Karagara v.35 2012
"Hej vänner på Burundi-Hjälpen.
Jag kom i söndags hem från en resa till Burundi. Bl.a. besökte vi Mugara och åkte upp tillsammans med pastorn till ett av områdena. Jag kan bara bekräfta det enorma behovet. Det här var nog det värsta jag sett i mitt liv.
Just där vi besökte fanns det 329 vuxna + ett oräknat antal barn. De bodde i plåtskjul och saknade nästan allt. Många av dem hade kommit från Kongo och några från Tanzania. Nyfödda barn fanns i skjulen."
Pastor Sören Perder
Pingstkyrkan Örebro
Besöket resulterade i en spontan gåva.
På bilderna nedan kan vi se när gåvan dagen efter delades ut som mat i lägret.
Ett varmt tack till vännerna från Örebro för den spontana gåvan!
Visst vill du vara med och hjälpa!
Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon!
Bilder från läger med återkomna flyktingar.
Människor dör varje dag av svält och umbäranden i de här lägren.
- När vi kan ge människor i nöd ett bättre liv är det alltid tack vare sådana som Du.
Vi måste göra mer!
Klicka på bilderna för större bild