Sjukvård

Sjukvård till de återvändande flyktingarna
och befolkningen i provinsen Rumonge.
Medicin och sjukvård är ett stort problem, för flyktingar som levt i grannländernas läger i nära 4 decennier.
För de återkomna flyktingarna är medicin och sjukvård ett stort problem. Genom svält och orent vatten drabbas de liksom övriga befolkningen av svåra sjukdomar och många dör.
Sjukvården måste ta betalt för medicin och vård, staten ger bara kostnadsstöd till mödrar och barn innan barnen fyllt fem år.
Alla våra sjukvårdscenter rapporterar om stora problem och ber om hjälp.
Vi måste hjälpa de medellösa.
Varma hälsningar
Eliasson Bubonye
Ansvarig för hjälparbetet
Extra! Sjukvårdsklinikerna öppnar!
Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon!
Burundi-Hjälpen går in med stöd till sjukvården i provinsen Rumonge, för att så många som möjligt ska få hjälp. Staten har i området ett sjukhus i staden Rumonge och sex kliniker.
Mugara-församlingen byggde fyra nya kliniker i Kirungu, Kakongo, Ruhora och Mayengo som var klara 2010.
Sedan tidigare hade församlingen tre kliniker i området. Personal fanns, lönekostnaderna var klara och byggnaderna var godkända av hälsovårdsministeriet.
Under hösten 2010 kontaktade Burundi-Hjälpen Human Bridge i Holsbybrunn om möjligheten att utrusta de fyra nya klinikerna. Löfte kom att vi skulle få utrustningen under första halvåret 2011.
Från Human Bridge i Sverige gick 2011 i vecka 14, 2 containers ut med all utrustning till 4 nya kliniker i Rumonge.
Allt var klart när utrustningen kom fram, personal fanns på plats och en klinik startade vecka 40 2011, de tre övriga fick vänta på klartecken från hälsovårdsministeriet för start, men kom igång under 2012.
Återkomna flyktingar i området är var i okt. 2012, mer än 88 000. Sjukdomar och svält ökade. Med de nya klinikerna fick man sju (7) kliniker i området och mycket större möjligheter att hjälpa.
Stort TACK till Human Bridge som skänkte utrustningen, packade allt och ordnade praktiskt med frakten.
Stort TACK till alla som gav pengar till hanteringskostnader och frakt.
Visst vill du vara med och hjälpa!
Sätt in din gåva på BANKGIRO 473-1584
eller Swish 123 582 01 05
Glad sköterska tar emot nya utrustningen
Personalen är glad för de nya klinikerna. Det kommer att underlätta arbetet.
Nya sängar på plats
De nya klinikerna i Mugara
De fyra nya kliniker i Kirungu, Kagongo, Ruhora och Mayengo har nu fungerat sedan 2012.
Med de tre äldre kliniker som fungerat i många år finns nu sjukvård som täcker in de mest tätbefolkade områdena inom provinsen Rumonge.
Några av personalen i nya kliniken vid Kagongo
Nya kliniken i Mayengo
Undersökningsrummet i Kagongo
Ansvarig för labb. i Kagongo, visar upp mikroskopet, i utrustningen man fick.
BB-avdelningen i Kagongo
Mottagningen, här registreras alla innan de får möta sköterska eller läkare.
Luckan där patienterna betalar.
Klinikchefen i Kagongo
Medicinförrådet på kliniken.
Kliniken i Ruhora bygger ut
Sjukvårdskliniken i Ruhora bygger ut för att bättre motsvara behovet av vårdplatser. Man vill utöka antalet vårdplatser och förbättra möjligheten att kunna hjälpa flera på plats istället för att transportera till sjukhuset i Rumonge.
Ruhora har under regntiden svårt med transporter, då vägen många gånger spolas bort eller drabbas av rasmassor från sluttningarna ovanför vägen. Ruhora-kliniken är en av de fyra nya klinikerna som startades upp 2012 och utrustades genom Human Bridge och Burundi-Hjälpen.
Ett fungerande sjukhus i Mugara
Man har saknat ett fungerande sjukhus som kan ge bättre möjligheter inom Mugara. Det har under flera år funnits planer på att bygga ett sjukhus och nu börjar dessa planer sättas i verket.
Myndigheterna överlämnade 2013 en tomt som ansluter till sjukvårdskliniken, som har fungerat där sedan början av 1970-talet. Insamling av byggmaterial, i första hand sten till grunderna och bränt tegel, påbörjades omgående.
Här tar man emot mödrar och barn
Här kollas blodprover
Man visar kliniken och nya sjukhustomten
Kliniken i Mugara som fungerat sedan 1970-talets början.
Mödrar med sina barn väntar
Nya sjukhustomten till vänster
Sten till grunden för det nya sjukhuset
Man väntar på att få träffa sjuksköterskan
Stöd våra sponsorer
Visa ditt företag här!
Visa ditt företag här med din
loga och få nya kunder!
Kontakta E-post:
burundihjalpen@hotmail.com
BURUNDI-HJÄLPEN
Webbsida: www.burundihjalpen.se
E-post: burundihjalpen@hotmail.com
Tel: +46(0)70-233 79 41
Bankgiro: 473-1584 --- Swish: 123 582 01 05