Sjukvård till de återvändande flyktingarna!

Vi vill hjälpa Burundis återvändande flyktingar som levt i grannländernas läger i nära 4 decenier.

Hjälp till medicin och vård

Kostnaderna för medicin och sjukvård är ett stort problem, för de återkomna flyktingarna. Genom svält och orent vatten drabbas de av svåra sjukdomar och många dör, eftersom sjukvården måste ta betalt för medicin och vård.
Staten ger bara kostnadsstöd till mödrar och barn innan barnen fyllt fem år. Alla våra ”Health center” rapporterar om stora problem och ber om hjälp. Vi måste hjälpa de medellösa.
Varma hälsningar
Eliasson Bubonye
Ansvarig för hjälparbetet

Maj 2016

Sjukvårdskliniken i Ruhora bygger ut för att bättre motsvara behovet av vårdplatser. Man vill utöka antalet vårdplatser och förbättra möjligheten att kunna hjälpa flera på plats istället för att transportera till sjukhuset i Rumonge.
Ruhora har under regntiden svårt med transporter, då vägen många gånger spolas bort eller drabbas av rasmassor från sluttningarna ovanför vägen. Ruhora-kliniken är en av de fyra nya klinikerna som startades upp 2012 och utrustades genom Human Bridge och Burundi-Hjälpen.

Februari 2015

Man har under 2014 byggt alla grunderna till nya sjukhuset och räknar med att fortsätta med väggar och tak under 2015 och åren framöver.
Insamlingen av byggmaterial, i första hand bränt tegel, är igång. Man slår tegel och bränner för att sedan frakta fram det till byggplatsen. Ett arbete som engagerar många människor.
Sjukhuset blir sammanbyggt med kliniken
Ledarna för församlingens sjukvård
Området ligger väster om kliniken
Alla grunderna för sjukhusets byggnader är klara. De är byggda i natursten, cement och armerade.

Juni 2013

De nya klinikerna i Mugara

De fyra nya kliniker i Kirungu, Kagongo, Ruhora och Mayengo har nu fungerat i mer än 1 år.
Med de tre äldre kliniker som fungerat i många år finns nu sjukvård som täcker in de mest tätbefolkade områdena inom arbetsfältet Mugara.
Några av personalen i nya kliniken vid Kagongo
Nya kliniken i Mayengo
Undersökningsrummet i Kagongo
Ansvarig för labb. i Kagongo, visar upp mikroskopet, i utrustningen man fick.
BB-avdelningen i Kagongo
Mottagningen, här registreras alla innan de får möta sköterska eller läkare.
Luckan där patienterna betalar.
Klinikchefen i Kagongo
Medicinförrådet på kliniken.

Juni 2013

Ett fungerande sjukhus i Mugara

Man har saknat ett fungerande sjukhus som kan ge bättre möjligheter inom Mugara. Det har under flera år funnits planer på att bygga ett sjukhus och nu börjar dessa planer sättas i verket.
Myndigheterna överlämnade en tomt 2013 som ansluter till sjukvårdskliniken, som har fungerat där sedan början av 1970-talet.
Insamling av byggmaterial, i första hand sten till grunderna och bränt tegel, påbörjades omgående.
Här tar man emot mödrar och barn
Här kollas blodprover
Man visar kliniken och nya sjukhustomten
Kliniken i Mugara som fungerat sedan 1970-talets början.
Mödrar med sina barn väntar
Nya sjukhustomten till vänster
Sten till grunden för det nya sjukhuset
Man väntar på att få träffa sjuksköterskan

Oktober 2012

Extra! Sjukvårdsklinikerna öppnar!

Från Human Bridge i Sverige gick vecka 14 2011, 2 containers ut med all utrustning till 4 nya kliniker i Mugara.
Allt är nu klart, personalen finns på plats, en klinik startatade vecka 40 2011, de tre övriga fick vänta på klartecken från sjukvårds-ministeriet för start, men är nu igång.
Återkomna flyktingar i området är nu i okt. 2012, mer än 88 000. Sjukdomar och svält ökar.
Med de nya klinikerna har man sju (7) kliniker i området och mycket större möjligheter att hjälpa.
Stort TACK till Human Bridge som skänkte utrustningen, packade allt och ordnade praktiskt med frakten.
Stort TACK till alla som gav pengar till fraktkostnaden.

December 2010

Burundi-Hjälpen går in med stöd till sjukvården i Mugara, för att så många som möjligt ska få hjälp. Staten har i området ett sjukhus (Rumonge) och sex kliniker.
Mugara-församlingen har byggt fyra nya kliniker i Kirungu, Kakongo, Ruhora och Mayengo som väntar på utrustning.
Man driver sedan tidigare tre kliniker i området.
Personal finns, lönekostnaderna är klara och staten har godkänt byggnaderna.
Det kommer att förändra sjukvårdssituationen i området och rädda många liv.
Under hösten sökte vi hjälp med utrustningen av de fyra nya klinikerna. Löfte om att få utrustningen under första halvåret 2011 har nu kommit.
Vi behöver därför hjälp till hanteringskostnader och frakt.
Vi vädjar därför om ett så stort bidrag som möjligt så att vi kan genomföra den här viktiga insatsen för sjukvården i Burundi.
Den församling, organisation, secondhand butik, företag eller enskild som vill hjälpa till med fraktkostnaderna, kan sätta in sitt bidrag på Bg 473-1584
För mer information kontakta oss på E-post. burundihjalpen@hotmail.com

Visst vill du vara med och hjälpa!

Sätt in din gåva på BANKGIRO 473-1584

eller Swich-nummer 123 667 26 38

Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon!

Glad sköterska tar emot nya utrustningen
Personalen är glad för de nya klinikerna. Det kommer att underlätta arbetet.
Nya sängar på plats
Besökare på kliniken