Vattenprojektet Buruhukiro

Rent vatten till Cimabare, Busoro, Buruhukiro, Makombe och Mutambara
Bilder från invigningen av rent vatten till Buruhukiro 31/7 - 1/8 2014
Vattensystemets källa, ligger 4 km från Bururi, den ger rent vatten till alla byarna utefter den 34 km långa vägen Bururi - Mutambara, vid sjön Tanganyika.
Mer än 160 000 människor i byarna Cimabare, Busoro, Buruhukiro, Makombe och Mutambara har nu tillgång till rent vatten. Men också angränsande mindre byar har kunnat kopplas på systemet.
Från källan i berget Rumonyi har mer än 160 000 människor tillgång till rent vatten.
Här passerar huvudledningen floden Siguvyaye.
Första vattentanken i systemet ligger på en höjd ovanför byn Cimabare.
Man har byggt fyra stora vattentankar, 1 st. 90 000 l, 1 st 70 000 l och 2 st. på 60 000 l.
Det finns nu 104 tappstationer strategisk placerade så att alla ska ha tillgång till rent vatten nära sin bostad..
En fantastisk förändring!
Det var jubel och glädje när kranarna öppnades.
Byn Cimabare nedanför och i horisonten sjön Tanganyika, 25 km bort.
Rumonge kommuns ordförande tar sitt första glas vatten i Burukiro.
Den stora vattentanken i Buruhukiro rymmer 90 000 liter.
Vattentanken vid Busoro med utsikt över Busoro och längre ner ligger Buruhukiro.
Mugara 28 11 2013
Bilder från bygget av rent vatten till Buruhukiro
Besökare från Sverige ser på inbyggnaden av källan
Källflödesdammen byggs in och täcks över
Rent vatten betyder mindre lidande för befolkningen, t.ex. 80 % av tyfoidfeber och infektioner försvinner.
Stora källan uppe i berget Rumonyi nära byn Kabuye, ca 4 km från staden Bururi, har nu täckts in och säkrats. Man beräknar nära 200 000 människor ska få tillgång till rent vatten från den här källan.
Huvudledningen till Cimabare är klar och man kommer att släppa på vatten i den 12 km långa ledningen ner mot platsen där den stora huvudvattentanken ska byggas. Ledningen ska sedan gå ner genom Buruhukiro och vidare till Mutambara nära Tanganyikasjön.
Inom området, särskilt Mutambara, beräknas 90 % av befolkningen vara återkomna flyktingar från Tanzania och Kongo. Flyktingarna har fått små tomter 10 x 15 m. i de stora odlingarna av oljepalm.
Ett enormt arbete ... många hjälps åt, ett imponerande arbete utan hjälp av maskiner, bara handkraft. Man står sida vid sida i arbetet för rent vatten till alla, folket och de återkomna flyktingarna i området.
Källflödet samlas upp
Luftningstanken närmast källan, härifrån går huvudledningen ut
Huvudledningens kran om systemet behöver stängas
Mugara 17 09 2013
Nya bilder kommer från ett imponerande arbete.
Första km från källan följer ledningen vägen till Bururi
Ställningen byggs av vad som finns i området.
Med de resurser som finns är det ett imponerande arbete. Inga maskiner bara handkraft från många som står sida vid sida i arbetet för rent vatten ner till folket i Buruhukiro och Mutambara.
Huvudledningen från källan följer stora vägen Rumonge - Bururi några kilometer för att sedan passera floden Siguvyaye.
Man bygger ställning över floden för att sedan gjuta en armerad ränna som ska ligga på gjutna fundament för att hålla huvudledningen.
Ingen rädsla eller svindel för att arbeta däruppe
Man lägger armeringen inför gjutningen av rännan.
Huvudledningen följer stora vägen
Mugara 14 09 2013
Bilder efter en veckas arbete
Här färdigställs för att bygga in källan
Här ska det gjutas omkring källan
Här flyttas ett jätteblock för att säkerställa källan så ytvatten inte kommer in i systemet.
Ledningen ligger färdig
Man lägger den första delen vattenledning
Första delen av huvudledningen täcks
Mugara 10 09 2013
Nu är det tredje vattenprojektet igång ....
Arbetet med vattenprojektet i Buruhukiro startade den 9 sept.
Efter några veckors försening kunde man starta arbetet med att täcka in källan och gräva de första kilometrarna för ledningen.
Många från lokalfolkningen hade samlats tillsammans med de återvändande flyktingarna för att vara med i öppnandet. En representant från områdets politiska ledning var där tillsammans med Mugaraförsamlingens pastorer. Direkt efter öppningsceremonin startade arbetet med att röja, gräva och bära sten för att bygga in källan. Man började också att gräva de första kilometrarna för ledningen nerför berget till stora huvudtanken 10 km. bort.
Simon Pierre Barankunda, Bururiområdets representant, Augustin Ntunzwenayo och Eliasson Bubonye
Ledarna fick applåder
Här färdigställs för att bygga in källan
Grävning för huvudledningen påbörjad
Pastor Augustin Nyunzwenayo leder
Intresset är stort för att få rent vatten
Många får arbete, att gräva mil av ledningar
Grävning10 km till vattentanken i Chimabare
Bururiområdets representant i samtal med Simon Pierre och Augustin
Många kom till starten av arbetet
På väg upp mot källan
Bilen med sten som ska bäras upp till källan
Hälsning och bilder som kom 2013 07 13
Man har röjt och frilagt en av de två källor som ska ge rent vatten till
ca 200 000 människor och 3 km väg för huvudledningen är frilagd nedanför källan.
En av källorna som ska ge rent vatten till Buruhukiro
Den första stora tanken i stystemet ska byggas uppe på kullen
Mycket buskar ska bort
Man röjer för att gräva ledningen
Ett enormt arbete
Ledningen ska gå genom snåren
Det stora vattenprojektet i området Buruhukiro och Mutambara.
Det här projektet beräknas hjälpa nära 200 000 människor med rent vatten! På denna sida kommer läggas ut allt som rör Buruhukiro och Mutambara. Här finns tiotusentals återkomna flyktingar som saknar mat och rent vatten.
Planering och kostnadsberäkningar är nu klart. Arbetsteamet har hittat två nya källor i bergen som ger bra med vatten. Man startar med att bygga in och säkra källorna, därifrån kommer huvudledningarna att läggas till två stora vattentankar på 100 000 liter vardera. Från vattentankarna som blir strategiskt placerade inom området läggs ledningar ut till vattenposter där befolkningen kan hämta rent friskt vatten.
Under arbetet kommer många få arbetstillfällen i att gräva alla ledningar och mura vattentankar.