Skolor för de återvändande flyktingarna!

Situationen för de återvändande flyktingarnas barn och ungdom är mycket svår. Alla skolor inom området Mugara behöver byggas ut. På flera platser i Mugaraområdet är behovet att bygga nya skolor mycket stort.

Skolorna i byn Karagara och närområdet.

Skolprojekt för att möta den stora ökningen av elever

Man bygger ut skolorna med nya lektionsrum.
Vi vill ge möjlighet till utbyggnad av skolorna i Mugara-området.
Våra gåvogivare ser den enorma betydelsen för barn och ungdom att få möjlighet att studera. För att inte nämna den känsla av framtidshopp och trygghet som uppstår när ungdomarna och deras familjer vet att det finns någon som stöttar dem och tror på deras framtid, i en annars hopplös situation.
I Karagara har Secondaryskolan (gymnasium) byggts ut med åtta nya klassrum som blev klara och togs i bruk under 2014.
En konferens planeras under juli 2015, då skolans nya lokaler ska invigas.
I den kuperade terrängen bygger man etage. Grunden görs av sten, armering och cement.
Fyra lektionssalar tar form
Färdiga skollokaler
Här byggs nytt lärarhus och bibliotek. I bakgrunden ser vi kyrkan
En av Karagara Secondaryschool:ans lärare och Rektorn tillsammans med Burundi-Hjälpens ansvarige Eliasson Bubonye
Mycket grävningsarbete för att kunna bygga. Imponerande då allt sker för hand.
Fyra lektionssalar färdiga och i bruk
Allt tegel framställs på plats
Bibliotek och Lärarhus
Lärarhus och bibliotek

Fakta

Burundi, ett land mindre än Småland med ca 10,5 milj. innevånare
- Burundi, en stat i Östafrika, gränsar till Tanzania, Kongo och Rwanda.
- President sedan 2005 års demokratiska val, Pierre Nkurunziza
- Landet har en yta som Småland, en 16-del av Sveriges yta.
- Landets innevånareantal är nu ca 10,5 miljoner.
- Medelålder 16,3 år (2002) medellivslängd 43,2 år (2003)