Skolor för de återvändande flyktingarna!

Situationen för de återvändande flyktingarnas barn och ungdom är mycket svår. Alla skolor inom området Mugara behöver byggas ut. På flera platser i Mugaraområdet är behovet att bygga nya skolor mycket stort.

Skolorna i byn Mugara och närområdet.

Skolprojekt för att möta den stora ökningen av elever

Man bygger nu ut skolorna med nya lektionsrum.
Vi vill ge möjlighet till utbyggnad av skolorna i Mugara-området.
Våra gåvogivare ser den enorma betydelsen för barn och ungdom att få möjlighet att studera. För att inte nämna den känsla av framtidshopp och trygghet som uppstår när ungdomarna och deras familjer vet att det finns någon som stöttar dem och tror på deras framtid, i en annars hopplös situation.
Nya lektionssalar klättrar mot höjden
Secondary skolans nya lokaler
Nya lektionssalar växer fram
Dörren monteras i en av de nya lektionssalarna
Grundskolan i Mugara
Stenar för en stabil grund
Tio nya klassrum byggs på skolan i Mugara.
Grunderna till tio nya lektionslokaler i Mugara börjar ta form.

Fakta

Burundi, ett land mindre än Småland med ca 10,5 milj. innevånare
- Burundi, en stat i Östafrika, gränsar till Tanzania, Kongo och Rwanda.
- President sedan 2005 års demokratiska val, Pierre Nkurunziza
- Landet har en yta som Småland, en 16-del av Sveriges yta.
- Landets innevånareantal är nu ca 10,5 miljoner.
- Medelålder 16,3 år (2002) medellivslängd 43,2 år (2003)