Vi stöder utbyggnaden av skollokaler
Skolutbyggnader:
Vi vill ge alla barn möjlighet att gå i skolan
Det är en katastrof för ett barn i skolåldern, att inte få gå i skolan då finns frestelsen där, att i stället göra andra val – som kan vara direkt destruktiva. Alla byar i Rumonge provinsen behöver bygga ut skolorna och flera platser behöver nya skolor.
Att få gå i grundskolan är en mänsklig rättighet och vi vill ge alla barn möjlighet att gå i skolan. Att lära sig läsa och skriva öppnar dörren till ett självständigt liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka.
Utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet, vi arbetar för att alla barn ska få en plats i skolan, få möjlighet att utvecklas. Vi vill hjälpa till med att bygga ut skolorna och vill inte ge oss förrän alla barn har en plats i ett klassrum.
Skolornas situation i provinsen Rumonge, Burundi
Burundis regering har vädjat till olika organisationer som arbetar socialt i Burundi om hjälp till en lösning av den akuta bristen på skolor som uppstått på grund av alla flyktingar som återvänder.
Församlingen i Mugara satsar stort på skolor, något som staten understöder. Problemet är att man har inga resurser för att bygga nya skolor i den omfattning som som skulle täcka behovet.
Antalet elever i skolorna ökar hela tiden genom de återkomna flyktingarna och därför är behovet att bygga ut eller bygga nya skolor enormt stort.
Burundi-Hjälpen vädjar därför om hjälp för att kunna stödja utbyggnaden av skollokaler.
Alla skolor, försöker att få in så många barn som möjligt i de befintliga lokalerna. Varje klass har 75-100 elever, det sitter 3-4 elever i bänkar gjorda för 2.
Skolorna rymmer inte fler elever och man utnyttjar idag t.ex. kyrkor och allmänna samlingslokaler. På alla platser måste skolorna bygga ut med flera klassrum och Burundi-Hjälpen vill därför vara med och hjälpa skolorna att bygga flera klassrum med de gåvor som våra gåvogivare bidrar med.
Kostnaden i Sv.kronor för att bygga ett klassrum.
Färdigt klassrum, utan möbler och utrustning. - 31.000:-
Komplett klassrum med all utrustning. - 37.400:-
Uppdaterad 2018-01-16
Man bygger klassrummen i rad efter varandra och markförhållanden avgör hur många men ofta försöker man få 4 eller flera rum i följd.
Många får vänta på plats och tillfälle att komma in i undervisningen på skolan.
Elevantalet ökade och vid flera skolor fördubblades, med de återkomna flyktingarnas barn och ungdomar som kom från Tanzania och DR Kongo.