Nu bygger vi skolor för de återvändande flyktingarna!

Vi kämpar för att ge alla barn möjlighet att gå i skolan

Att inte få gå i skolan är en katastrof för ett barn i skolåldern. Då finns frestelsen där, att i stället göra andra val – som kan vara direkt destruktiva. Skolorna inom området Mugara behöver byggas ut, flera platser behöver helt nya skolor.
Vi kämpar för att ge alla barn möjlighet att gå i skolan och att få gå i grundskolan är en mänsklig rättighet. Att lära sig läsa och skriva öppnar dörren till ett självständigt liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka.
Utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet, vi arbetar för att alla barn ska få en plats i skolan, få möjlighet att utvecklas. Vi vill hjälpa till med att bygga ut skolorna och vill inte ge oss förrän alla barn har en plats i ett klassrum.

Skolornas situation i området Mugara, Burundi

Burundis regering har vädjat till olika organisationer som arbetar socialt i Burundi om hjälp till en lösning av den akuta bristen på skolor som uppstått på grund av alla flyktingar som återvänder.
Församlingen i Mugara satsar stort på skolor för landets ungdom. Staten understöder detta initiativ men har inga möjligheter att bygga nya skolor till alla de barn till återvändande flyktingar. Därför vädjar vi om ert stöd.
Antalet elever i skolorna ökar hela tiden genom de återkomna flyktingarna. Behovet att bygga ut och bygga nya skolor är enormt stort.
Alla skolor, försöker att få in så många barn som möjligt i de befintliga lokalerna. Varje klass har 75-100 elever, det sitter 3-4 elever i bänkar gjorda för 2.
Skolorna rymmer inte fler elever och man utnyttjar idag t.ex. kyrkor och allmänna samlingslokaler. På alla platser måste skolorna bygga ut med flera klassrum och Burundi-Hjälpen vill därför vara med och hjälpa skolorna att bygga flera klassrum med de gåvor som våra gåvogivare bidrar med.
Kostnaden i Sv.kronor för att bygga ett klassrum.
Färdigt klassrum, utan möbler och utrustning. - 31.000:-
Komplett klassrum med all utrustning. - 37.400:-
Uppdaterad 2018-01-16
Man bygger klassrummen i rad efter varandra och markförhållanden avgör hur många men ofta försöker man få 4 eller flera rum i följd.
Många får vänta på plats och tillfälle att komma in i undervisningen på skolan.
Elevantalet har ökat, vid flera skolor fördubblats, med de återkomna flyktingarnas barn och ungdomar som kommit från Tanzania och Congo.