Ljus strålar fram för den rättfärdige och glädje för de rättsinniga. Ps 97:11

Mission är församlingens livsnerv

Jesus sista ord till sina lärjungar var den s.k. *Missionsbefallningen där han gav dem - och indirekt oss - uppdraget att sprida budskapet om honom till alla folk. Här hittar du en översikt av vår internationella mission.
Burundi-hjälpen
Burundi-hjälpen, en gemensam satsning startades av Kyrkorna i Rudskoga i Sept. 2009, för de återvändande flyktingarna i Burundi. Detta som svar på ett brev, ett nödrop om hjälp från Mugara-församlingen i Burundi.
Gåvor kan sättas in på Burundi-hjälpens konto:
Burundi-hjälpen, Bankgiro 473-1584 eller Swish 123 667 26 38
Hannas Hjälpverksamhet
Församlingen är med och stöder "Hannas Hjälpverksamhet", som genom fadderverksamhet och gåvor driver Barnhem och katastrofhjälp på Sri Lanka.
Boliviavännernas Insamlingsstiftelse
Boliviavännernas Insamlingsstiftelse för barnbyn Vida Nueva i Quillacollo, stöds av församlingen. Totalt finns nu 55 barn och ungdomar på barnhemmet.
Bibelskolan i Puge
Betaniaförsamlingen har sedan 1979
haft kontinuerlig kontakt med Bibelskolan i Puge, dels genom understöd till de missionärer som arbetat där och sedan skolan överlämnats till den nationella pingstsamfundet, stöds skolans verksamhet med bidrag till skolans driftsbudget.
Puge Bibelskolas historia
Av alla pastorer, äldste, evangelister och övriga församlingstjänare som idag tjänar Herren över hela Tanzania, har tusentals fått sin kallelse bekräftad när de gick på Bibelskolan i Puge.
Bibelskolan i Puge startades år 1957 av missionärer från Sverige, med målsättningen att ge en grundläggande Bibelundervisning till alla Herrens tjänare som har kallelse att tjäna Gud.
"Gud förmår att ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål" 2 Kor 9:8
Du är alltid välkommen att ge ditt bidrag till Betaniaförsamlingens verksamhet. Vi kommer att använda den på det bästa sätt vi kan. Du kan ge din gåva till församlingens verksamhet i allmänhet eller också ange om du vill att gåvan ska gå till ett specificerat område, exempelvis församlingens arbete bland barn och ungdom eller vårt missionsarbete.
Du kan ge din gåva i samband med som kollekt, kontant eller Du kan ge din gåva hemma vid datorn via girering.
Du anger något av följande kontonummer till församlingens verksamhet:
Församlingens lokala arbete (Församlingskassan)
Bankgiro 836-1602
Swish 123 578 61 57
Församlingens internationella arbete (Missionskassan)
Burundi-hjälpen, Bankgiro 473-1584.
Burundi-Hjälpen, Swish 123 667 26 38
Kontaktinformation
Postadress
Betania Rudskoga
Väglösa 2182,
681 96 Kristinehamn
Besöksadress
Betaniakapellet Rudskoga
Epost
betania.rudskoga@tele2.se
Telefon
0551-601 56 Församlingens ordf.
070-233 79 41 Pastor Uno Gustafsson
076-802 52 39 Pastor Etienne Havugimana
Bankgiro
Swish
Org.nr
836-1602
123 578 61 57
873600-0038
Liten vägbeskrivning:
För att komma till Betania från väg 26 (Kristinehamn - Gullspång) åk väg 204 mot Örebro/Karlskoga, förbi skylt till Värmlandsbär, sedan ligger lokalen på höger sida.

Om man kommer från Degerfors/Åtorp följer man väg 204 förbi avtagsvägar till Rudskoga Kyrka...Labacka...och Ugglebol, där ligger lokalen på vänster sida.
Klicka på kartan!